Novi kriterijumi za raspodelu sredstava iz budžeta za ustanove socijalne zaštite

Datum objave: 09-03-2019


Pravilnikom o raspodeli sredstava za finansiranje ustanova socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 15/2019) koji stupa na snagu 16. marta 2019. godine utvrđeni su način i kriterijumi za raspodelu sredstava namenskih primanja budžeta namenjenih za finansiranje ustanova socijalne zaštite.

Namenska primanja iz budžeta vode se odvojeno u okviru glavne knjige trezora na povezanim evidencionim kontima - budžetskom fondu za finansiranje ustanova socijalne zaštite.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 16. marta 2019. godine prestaju da važe odredbe člana 1. koje se odnose na finansiranje ustanova socijalne zaštite i člana 6. Pravilnika o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 109/2012 i 10/2018).

Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisu Budžet br. 7/2019 (štampana izdanja).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a