Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima

Datum objave: 17-04-2019


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Detaljne informacije o uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvenciju možete pogledati ovde