Uplate i prenos novčanih sredstava po osnovu donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 oslobođeni su od naknada i troškova platnog prometa

Datum objave: 26-03-2020


Odlukom o naknadama u platnom prometu kod uplata i prenosa novčanih sredstava radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 42/2020), Narodna banka Srbije (NBS) je propisala da se pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namenske račune Republike Srbije i NBS koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19, ne mogu naplaćivati naknade i drugi troškovi za usluge koje se pružaju u platnom prometu.

Ova odluka je stupila na snagu 25. marta 2020. godine.