IPC DANI
ZLATIBOR, 17-20. jul
- višednevno savetovanje -

#praksaispredteorije

Finansijsko i poresko poslovanje
Pravno poslovanje i radni odnosi
Inspekcijska kontrola i postupanje D.R.I.
Poslovanje javnih preduzeća
Poslovanje budžetskih korisnika
Poslovanje zdravstvenih ustanova

IPC DANI
ZLATIBOR, 17-20. jul
- višednevno savetovanje za JAVNE NABAVKE -

#praksaispredteorije

Javne nabavke u praksi

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 28. junom 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 14
27. jun

Budžet 13
27. jun

Pravnik 6
10. jun

Direktor-Inspektor 5-6
15. maj

PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

Kursna lista na dan 29.6.2022.
EUR

EUR
117,4284

USD

USD
111,6983

CHF

CHF
116,7396

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a