PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 19. januarom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 4
20. januar

Budžet br. 3
15. januar

Pravnik br. 1
10. januar

Direktor br. 1-2
15. januar

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
22. januar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2020. godinu

IZMENE ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

IPC WEBINAR za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
i ZDRAVSTVENE USTANOVE
25. januar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
za KORISNIKE BUDŽETKIH SREDSTAVA i ZDRAVSTVENE USTANOVE

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

IPC online TRENING
29. januar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

IZMENE ZAKONA O PDV i podzakonskih akata

Oporezivanje prometa dobara i usluga IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Oporezivanje prometa POLOVNIH DOBARA

IPC online TRENING
2. februar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE
osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2020. godinu

IPC online TRENING
5. februar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

PRIMENA MSFI 15 prihod od ugovora sa kupcima

PDV - nastanak poreske obaveze i utvrđivanje poreske osnovice za obračun PDV

IPC online TRENING
9. februar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

ANALIZA POSLOVANJA I SMANJENJE RIZIKA U POSLOVANJU
POSEBAN DODATAK: Sastavljanje CASH FLOW izveštaja

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
(Obuka 2)

VESTI
21-01-2021 Agencija za privredne registre je 20. januara 2021. godine pustila u rad aplikaciju za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu
20-01-2021 Podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja u elektronskom obliku za budžetske korisnike
15-01-2021 Dostavljanje rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike - paušalce za 2021. godinu
15-01-2021 Raspisana su tri nova konkursa za pomoć razvoju turizma u 2021. godini
14-01-2021 Predstavite domaće proizvode preko Alibabe i nađite kupce na kineskom tržištu
14-01-2021 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
12-01-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2020. godine iznosi 0,1%
12-01-2021 Dostavljanje godišnjeg izveštaja Povereniku za informacije od javnog značaja
11-01-2021 Obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa
05-01-2021 Obaveštenje o podnošenju obrazaca preko portala Poreske uprave
04-01-2021 Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
31-12-2020 Izmenjeni su pravilnici iz oblasti PDV i poreza na dobit pravnih lica
30-12-2020 Radno vreme određenih objekata za predstojeće praznike
29-12-2020 Odložena je primena zakona kojima se uređuje radnopravni status i plate zaposlenih u javnom sektoru
29-12-2020 Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od 1. januara 2021. godine u okviru CROSO
26-12-2020 Dinarski iznos mesečne zarade novonastanjenog obveznika za 2021. godinu
25-12-2020 Prosečna zarada za oktobar 2020. godine
25-12-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za decembar 2020. godine
25-12-2020 Utvrđen je postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa
24-12-2020 Objavljen je iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu (4.869.000 dinara)
22-12-2020 Objavljeno je nekoliko poreskih zakona
22-12-2020 Doneti su propisi iz oblasti poslovanja s digitalnom imovinom
21-12-2020 Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
21-12-2020 Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
18-12-2020 Poziv ugostiteljima da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za 2021. godinu
18-12-2020 Uskoro možete da započnete sezonsko sniženje robe
16-12-2020 Propisi od značaja za poslovanje budžetskih korisnika
15-12-2020 Nove mere za olakšanu otplatu kredita dužnicima pogođenim pandemijom COVID-19
14-12-2020 Obaveštenje u vezi realizacije subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
12-12-2020 Zakoni od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava u 2021. godini
11-12-2020 Mesečna inflacija (potrošačke cene) u novembru 2020. godine iznosi 0,0%
10-12-2020 Referentna kamatna stopa smanjena na 1,00%
10-12-2020 Svrstavanje proizvoda i usklađivanje nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu
09-12-2020 Objavljen spisak privrednih subjekata koji imaju pravo na bespovratna sredstva
09-12-2020 Rok za predaju obaveštenja Poreskoj upravi o ne / isplati lične zarade ističe 15. decembra 2020. godine
07-12-2020 Odlaže se primena zakona kojima se uređuje radnopravni status i plate zaposlenih u javnom sektoru
05-12-2020 Dodela bespovratnih sredstava za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
Kursna lista na dan 21.1.2021.
EUR

EUR
117,5757

USD

USD
96,8818

CHF

CHF
109,0279

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru