OBAVEŠTENJE O DEŽURSTVU

24. februar 2024. od 10-14h

IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA u vezi Sastavljanja završnog računa za BUDŽETSKE KORISNIKE, raditi u subotu, 24. februara 2024. od 10 do 14h.

Tel. 011/306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE

23. februar 2024. od 10-12h - repriza

- BESPLATNO za SVE UČESNIKE -

SPIRI - PLAĆANJE PREUZETIH OBAVEZA
IFISuP - PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZMENU FINANSIJSKOG PLANA (produkciona verzija)

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE

23. februar 2024. od 13-15h - repriza

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

SPIRI + IFISuP (produkciona verzija u praksi)

IPC OBUKA-WEBINAR za primenu ISKRE

26. februar 2024. od 10-13h
(repriza webinara od 26. januara 2024.)

ISKRA - PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU
i rešenja za probleme iz prakse

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC OBUKA-WEBINAR za primenu SPIRI u PRAKSI - osnovni nivo

26. februar 2024. od 13-17h - repriza

SPIRI - PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU
i rešenja za probleme iz prakse

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC WEBINAR za primenu SPIRI + IFISuP

28. februar 2024. od 12-15h
(repriza webinara od 24. januara 2024.)

IFISuP - Nove funkcionalnosti u informacionom sistemu IFISuP i integracija sa sistemom SPIRI

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC online TRENING

27. februar 2024. od 10h - uživo

OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA

IPC online TRENING

29. februar 2024. od 10h - uživo

OBRAČUN REZERVISANJA ZA OTPREMNINE

IPC WEBINAR

1. mart 2024. od 10h - uživo

POREZ NA IMOVINU

OBAVEZA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC WEBINAR

4. mart 2024. od 10h - uživo

VI PITATE - MI ODGOVARAMO

ODGOVORI na PITANJA iz PRAKSE iz OBLASTI: POREZA, RAČUNOVODSTVA, ZARADA, RADNIH ODNOSA, PRAVNOG i BUDŽETSKOG POSLOVANJA

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC online TRENING

5. mart 2024. od 10h - uživo

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2024. godinu
ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

IPC online TRENING

6. mart 2024. od 10h - repriza

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA od 1. januara 2024. godine za JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
- RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
- PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Promotivni IPC WEBINAR
(možete pogledati na našem YouTube kanalu)

ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica

MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa datumom: 19. februar 2024.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 6
1. februar

Budžet 4
1. februar

Pravnik 2
10. februar

Direktor-Inspektor 1-2
15. januar

Priručnik za ZARADE

ZARADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
(I i II knjiga) za 2023. godinu

Priručnik za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

PRIRUČNIK ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U PRAKSI
I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV u SEF-u

IPC PRIRUČNICI

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


Detaljnije

Priručnik za
primenu MSFI


Detaljnije

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


Detaljnije

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


Detaljnije


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


Detaljnije

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


Detaljnije

KORIŠĆENJE BESPLATNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA

Kursna lista na dan 22.2.2024.
EUR

EUR
117,1921

USD

USD
108,1307

CHF

CHF
123,1268

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a