PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 26. oktobrom 2020.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 21
15. oktobar

Budžet br. 21
25. oktobar

Pravnik br. 10
5. oktobar

Direktor br. 9-10
5. septembar

IPC WEBINAR - 4. novembar 2020. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2020/21. godinu

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

REBALANS BUDŽETA I IZMENE FINANSIJSKIH PLANOVA za 2020. godinu

AKTUELNOSTI ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA

IPC WEBINAR - 6. novembar 2020. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2020/21. godinu

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

Primena NOVIH MSFI

PDV NA RASHOD i MANJAK dobara

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2020. godinu

Primena PORESKIH OLAKŠICA

NOVINE u oblasti SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Snimak IPC WEBINARA za JAVNE NABAVKE

#praksaispredteorije

- Besplatno za sve zainteresovane -

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

Snimak IPC WEBINARA od 21. jula

#praksaispredteorije

- Besplatno za sve zainteresovane -

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVA

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA

FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- Besplatno za sve zainteresovane -

Specifičnosti POSLOVANJA BUDŽETSKIH USTANOVA po ukidanju
VANREDNOG STANJA

Poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- Besplatno za sve zainteresovane -

AKTUELNOSTI i NOVINE u PRIMENI PRAVNO-EKONOMSKIH PROPISA kod USTANOVA OBRAZOVANJA i PREDŠKOLSKIH USTANOVA

VESTI
26-10-2020 Prosečna zarada za avgust 2020. godine
26-10-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2020. godine
26-10-2020 Objavljen je Nacrt zakona o fiskalizaciji
22-10-2020 Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
17-10-2020 Novi način funkcionisanja bankarske garancije kao garancije putovanja, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja
13-10-2020 Objavljeni su novi prevodi MSFI
13-10-2020 Objavljen je poziv za samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva
12-10-2020 Mesečna inflacija (potrošačke cene) u septembru 2020. godine iznosi -0,5%
08-10-2020 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
28-09-2020 Obaveza evidencije ugostitelja i prijave turista preko CIS-a (eTurista)
16-09-2020 Objavljen je Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga
16-09-2020 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara ("neto") po radnom času
14-09-2020 Informacije o pregovorima za utvrđivanje minimalne zarade za 2021. godinu
01-09-2020 Objavljen javni poziv za podršku hotelskoj industriji
27-08-2020 Objavlјene su Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na portalu javnih nabavki
27-08-2020 Donet je Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja
24-08-2020 Najava paketa mera za podršku gradskim hotelima
18-08-2020 Izmenjeni su i dopunjeni šifarnici zanimanja i nivoa kvalifikacija
17-08-2020 Program podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"
Kursna lista na dan 26.10.2020.
EUR

EUR
117,5929

USD

USD
99,3687

CHF

CHF
109,7768

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru