IPC DANI
ZLATIBOR, 17-20. jul
- višednevno savetovanje -

#praksaispredteorije

Finansijsko i poresko poslovanje
Pravno poslovanje i radni odnosi
Inspekcijska kontrola i postupanje D.R.I.
Poslovanje javnih preduzeća
Poslovanje budžetskih korisnika
Poslovanje zdravstvenih ustanova

IPC DANI
ZLATIBOR, 17-20. jul
- višednevno savetovanje za JAVNE NABAVKE -

#praksaispredteorije

Javne nabavke u praksi