PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 1. decembrom 2020.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 24
1. decembar

Budžet br. 23
1. decembar

Pravnik br. 11
5. novembar

Direktor br. 11-12
10. novembar

IPC WEBINAR - 22. decembar od 10h
SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU za PRIVREDNA DRUŠTVA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

IZMENE PORESKIH PROPISA

NOVINE u PROPISIMA o RAČUNOVODSTVU

ZAKLJUČNE RADNJE na KRAJU POSLOVNE GODINE

IZMENE CARINSKIH PROPISA i PROPISA iz OBLASTI
SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

IPC WEBINAR - 23. decembar od 10h
SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU za BUDŽETSKE KORISNIKE

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

ZAKON o BUDŽETU RS za 2021. godinu

IZMENE i DOPUNE ZAKONA o BUDŽETSKOM SISTEMU

NOVINE u OGRANIČENJU ZAPOŠLJAVANJA, RADNI ODNOSI i OBRAČUN PLATA u JAVNOM SEKTORU

IZMENE PORESKIH PROPISA

IPC online TRENING - 16. decembar od 10h
TRENING na vašem RAČUNARU

#praksaispredteorije

INTERNET TRGOVINA u PRAKSI

Snimak IPC WEBINARA - PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021.

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

Primena NOVIH MSFI

PDV NA RASHOD i MANJAK dobara

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2020. godinu

Primena PORESKIH OLAKŠICA

NOVINE u oblasti SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
(Obuka 2)

Snimak IPC WEBINARA od 21. jula

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane -

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVA

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA

FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Snimak IPC WEBINARA - Poslovanje BUDŽETSKIH USTANOVA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve BUDŽETSKE KORISNIKE

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

REBALANS BUDŽETA I IZMENE FINANSIJSKIH PLANOVA za 2020. godinu

AKTUELNOSTI ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane ustanove -

AKTUELNOSTI i NOVINE u PRIMENI PRAVNO-EKONOMSKIH PROPISA kod USTANOVA OBRAZOVANJA i PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane -

NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE u praksi