IPC WEBINAR
11. maj 2021. od 10-16.30h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine
RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021. 

IPC WEBINAR
19. maj 2021. od 10-14h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za SVE SLUŠAOCE

Zbog velikog interesovanja, IPC po TREĆI PUT organizuje
BESPLATAN WEBINAR za one koji nisu IPC pretplatnici na temu:

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine
RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021. 

IPC dvodnevni online TRENING
20. i 21. maj 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV
(poseban akcenat na primerima iz prakse)

ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA 

IPC online TRENING
18. maj od 10h

#praksaispredteorije

OBRAČUN I PORESKI TRETMAN UGOVORENIH NAKNADA
- uključuje i samooporezivanje “FRILENSERA” i DRUGIH FIZIČKIH LICA

IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE
14. maj 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

DOKAZIVANJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
I ODLUKE O OKONČANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica