OBAVEŠTENJE O DEŽURSTVU

IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA u vezi izrade godišnjih finansijskih izveštaja, kao i sastavljanja poreskog bilansa, raditi u subotu, 27. februara 2021. godine
u vremenu od 10 do 14h.

Tel. 011/ 306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 25. februarom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 6
12. februar

Budžet br. 5
25. februar

Pravnik br. 2
5. februar

Direktor br. 1-2
15. januar

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
2. mart od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

NOVI PROGRAM MERA I DIREKTNIH DAVANJA
PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021. godinu

IPC online TRENING za PRIVREDNA DRUŠTVA
10. mart od 10h

#praksaispredteorije

POREZI NA IMOVINU

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021.
i PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

IPC TRENING za BUDŽETSKE KORISNIKE
12. mart od 10h

#praksaispredteorije

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE
U JAVNOM SEKTORU

IPC online TRENING
24. mart od 10h

#praksaispredteorije

E-POSLOVANJE I PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
(Obuka 2)