IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
- SNIMAK -

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I POPIS IMOVINE i OBAVEZA

PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

IPC WEBINAR za JAVNA PREDUZEĆA
- SNIMAK -

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA za 2023. godinu za JP,
DIGITALIZACIJA PROCESA PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA kod JP,
PLANIRANJE ZARADA, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE kod JP

IPC WEBINARI za BUDŽETSKE KORISNIKE
23. novembar - 5. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

23. novembar 2022. od 10h
POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

25. novembar 2022. od 10h
POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

- Besplatno za SVE učesnike -

28. novembar 2022. od 10h
POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
I PREDŠKOLSKIH I NAUČNIH USTANOVA
INSPEKCIJSKE KONTROLE u školskoj 2022/2023.

- Besplatno za SVE učesnike -

29. novembar 2022. od 10h
POSLOVANJE DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA, USTANOVA KULTURE
i OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

- Besplatno za SVE učesnike -

5. decembar 2022. od 10h
POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

- Besplatno za SVE učesnike -

IPC WEBINAR za RADNE ODNOSE
30. novembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

RADNI ODNOSI U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
2. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2023. godinu -

PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

PRIKAZ RADA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

IPC WEBINAR
6. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

VI PITATE (IPC pretplatnici za 2023.)
- MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)
ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE