IPC online TRENING

27. februar 2024. od 10h - uživo

OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA

IPC WEBINAR za primenu SPIRI + IFISuP

28. februar 2024. od 12-15h
(repriza webinara od 24. januara 2024.)

IFISuP - Nove funkcionalnosti u informacionom sistemu IFISuP i integracija sa sistemom SPIRI

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC online TRENING

29. februar 2024. od 10h - uživo

OBRAČUN REZERVISANJA ZA OTPREMNINE

IPC WEBINAR

1. mart 2024. od 10h - uživo

POREZ NA IMOVINU

OBAVEZA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC WEBINAR

4. mart 2024. od 10h - uživo

VI PITATE - MI ODGOVARAMO

ODGOVORI na PITANJA iz PRAKSE iz OBLASTI: POREZA, RAČUNOVODSTVA, ZARADA, RADNIH ODNOSA, PRAVNOG i BUDŽETSKOG POSLOVANJA

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

IPC online TRENING

5. mart 2024. od 10h - uživo

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2024. godinu
ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

IPC online TRENING

6. mart 2024. od 10h - repriza

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA od 1. januara 2024. godine za JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA

7. mart 2024. od 10h
(repriza webinara od 23. januara 2024.)

SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
za 2023. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2023. godinu

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -