FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Praktični vodič za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA i REVIZIJA kod korisnika javnih sredstava
Autori: Života Antić i dr Natalija Borović
4.800,00 + PDV 3.800,00 + PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 7900

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2021:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2021. godinu

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?