PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji je sačinjen od 282 člana, a koji obuhvata i menja sve postojeće pravilnike koji su pored integracije u jedinstveni pravilnik pretrpeli i značajne izmene, što je dovelo do potrebe za posebnim izdanjem:
PDV u PRAKSI
- PRIRUČNIKA ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV


Priručnik sadrži detaljna objašnjenja odredaba ovog pravilnika sa posebnim akcentom na praktične primere, koje ćemo kreirati na osnovu brojnih, specifičnih i spornih situacija koje su naši konsultanti godinama uspešno rešavali za naše pretplatnike iz poreske i računovodstvene službe.

Svrha ovog izdanja je da korisnicima maksimalno olakša razumevanje datih odredaba i njihovu primenu u praksi.
 
Priručnik će obuhvatiti:

  1. Objašnjenja odredaba iz Zakona o PDV koje su bliže uređene Pravilnikom o PDV,
  2. Detaljna objašnjenja pojedinačnih odredaba Pravilnika o PDV,
  3. Specifičnosti u primeni Pravilnika o PDV,
  4. Praktične primere,
  5. Razlike u odnosu na prethodne pravilnike,
  6. Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
  7. Relevantna službena mišljenja i dr.
  8. Zbirka propisa iz oblasti PDV

Priredili: Jovana Dedić i Bojan Lukić

Priručnik izlazi iz štampe sredinom juna 2021. godine

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko
izdanje)
CENA za IPC
PRETPLATNIKE*
CENA za
NEPRETPLATNIKE
do 31. maja od 1. juna do 31. maja od 1. juna
PDV u PRAKSI
- PRIRUČNIK ZA PRIMENU
PRAVILNIKA O PDV


Priredili:
Jovana Dedić i Bojan Lukić
Priručnik izlazi iz štampe
sredinom juna 2021. 
3.900,00 6.400,00 7.900,00 10.400,00
U cene je uračunat PDV po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 7960

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronski paket
  IPC.FiP za 2021. godinu ili časopis Revizor za 2021. godinu

Opredelite se za štampano ili elektronsko izdanje
Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?