REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Vlada Republike Srbije usvojila je nekoliko predloga zakona
14 2. Predložene izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
15 3. Objavljene su izmene i dopune četiri pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji
15 4. Propisan je novi Obrazac PEP
16 5. Doneta je Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500”
16 6. Raspisan je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja
17 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u oktobru 2021. godine iznosi 0,9%
17 8. Prosečna zarada za avgust 2021. godine
17 9. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2021. godine
18 10. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 PORESKI SISTEM
  Porez na dobit pravnih lica
21 Predložene dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
23 Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
26 Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
29 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Porezi na imovinu
36 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
43 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
45 Preknjižavanje sa računa “starog” na račune “novog” Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  Zarade i drugi prihodi
52 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2021. godine
57 SOCIJALNO OSIGURANJE
58 Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
63 Ažuriranje podataka promenom u CROSO i trajanje radnog odnosa na određeno vreme
65 CARINSKO POSLOVANJE
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
66 Komentar Predloga zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona
69 OSTALE AKTUELNE TEME
  Elektronsko poslovanje
71 Pojašnjenja u vezi primene elektronske fakture
  Ostale teme od značaja za poslovanje
80 Izmenjen je Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
82 Prikaz novih rešenja u Zakonu o postupku registracije u APR-u
86 Doneta je Uredba o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
89 Izmena i raskid ugovora o otkupu stana
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
94 Odgovori na pitanja iz oblasti unosa i ažuriranja podataka u CROSO
  Službena mišljenja
97 Porez na dodatu vrednost
112 Porez na dohodak građana
113 Porezi na imovinu
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
123 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Potrošačke cene i inflacija
135 Kamate
137 Ostali aktuelni podaci
138 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
141 KALENDAR OBAVEZA U NOVEMBRU 2021.
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
13 1. Predlog povećanja plata za zaposlene kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OSO
13 2. Predložene izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
14 3. Objavljene su izmene i dopune četiri pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji
14 4. Propisan je novi Obrazac PEP
15 5. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u oktobru 2021. godine iznosi 0,9%
15 6. Prosečna zarada za avgust 2021. godine
15 7. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2021. godine
16 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
17 BUDŽETSKI SISTEM
19 Drugi rebalans budžeta Republike Srbije za 2021. godinu
21 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
23 Pojašnjenja u vezi primene elektronske fakture
31 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
32 Nabavka opreme putem finansijskog lizinga
37 PORESKI SISTEM
  Porez na dohodak građana
39 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Porezi na imovinu
46 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
53 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
54 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2021. godine
59 SOCIJALNO OSIGURANJE
60 Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
65 Ažuriranje podataka promenom u CROSO i trajanje radnog odnosa na određeno vreme
67 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
68 Sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA)
  Stanovanje
72 Izmena i raskid ugovora o otkupu stana
75 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
77 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
81 Porez na dodatu vrednost
85 POSLOVANJE USTANOVA KULTURE
87 Planiranje prihoda i primanja ustanova kulture i način njihove potrošnje
93 Primanja zaposlenih u ustanovama kulture (pravo, obračun i poreski tretman)
118 Nabavka usluge u oblasti kulture
121 Obaveza upisa u Registar ustanova kulture
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
125 Zarade i druga primanja
132 Doprinosi
134 Potrošačke cene i inflacija
137 Kamate
139 Ostali aktuelni podaci
140 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
145 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
147 KALENDARI OBAVEZA U NOVEMBRU 2021.
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2021. godine
151 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2021. godine
12 Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara (“neto”) po radnom času
  Socijalno osiguranje
16 Ažuriranje podataka promenom u CROSO i trajanje radnog odnosa na određeno vreme
18 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
21 Odgovori na pitanja iz oblasti unosa i ažuriranja podataka u CROSO
25 JAVNE NABAVKE
27 Obaveštenje o dodeli ugovora koji su zaključeni na osnovu okvirnog sporazuma
29 Prekršajna i krivična odgovornost ponuđača, kandidata i podizvođača
33 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
35 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
40 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
45 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
47 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
51 Prikaz izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
  Prosveta
62 Sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA)
  Privredna društva
66 Prikaz novih rešenja u Zakonu o postupku registracije u APR-u
70 Evidentiranje stvarnih vlasnika - Izmene i dopune Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika -
  Poreski propisi
72 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Stambeni odnosi
76 Izmena i raskid ugovora o otkupu stana
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radni odnosi
86 Zdravstvo
89 Zdravstveno osiguranje
  Sudska praksa
90 Radni odnosi
95 Sprečavanje zlostavljanja na radu
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
98 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
102 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
102 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
103 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
105 Aktuelnosti iz određenih oblasti
105 Radni odnosi
105 Budžetski sistem
106 Poreski sistem
106 Zaštita i unapređenje životne sredine
107 Rodna ravnopravnost
107 Nosioci javnih funkcija
108 Jedinice lokalne samouprave
108 Prosveta
109 Kultura
110 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2021. godine
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
114 Zarade i druga primanja
121 Doprinosi
123 Potrošačke cene i inflacija
126 Kamate
127 Ostali aktuelni podaci
128 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
133 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
135 KALENDARI OBAVEZA U NOVEMBRU 2021.
136 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2021. godine
138 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Inspekcijski nadzor radnopravnog statusa lica zatečenih na radu i obaveza čuvanja ugovora u mestu rada
  Poreska inspekcija
14 Poreska kontrola drugih prihoda fizičkih lica
  Tržišna inspekcija
25 Kontrola postupanja preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge
  Prosvetna inspekcija
35 Inspekcijska kontrola izvršene verifikacije ustanove obrazovanja
  Upravna inspekcija
44 Kontrola ličnog dostavljanja i pribavljanja podataka po službenoj dužnosti organa
50 Inspekcijski nadzor nad donošenjem rešenja i zaključka u upravnom postupku
55 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
56 Kontrola davanja u zakup stvari u javnoj svojini
66 Prikaz najčešćih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju privrednih društava korisnika javnih sredstava
71 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
73 PRAVNO POSLOVANJE
75 Bolovanje po osnovu izolacije i po osnovu zarazne bolesti COVID-19
78 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
81 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
82 Blago ubrzavanje privrednog rasta Srbije
91 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine u periodu 2000-2021. godine
95 Aktuelnosti
102 Makroekonomska kretanja
105 Radni odnosi i zapošljavanje
106 Poreski sistem
106 Fiskalne kase
107 Budžetski sistem
109 Nosioci javnih funkcija
109 Informacije od javnog značaja
110 Turizam
111 Ostale aktuelnosti
113 Ekonomske zanimljivosti
117 MENADŽMENT U PRAKSI
119 Provere koje menadžeri treba da izvrše u poslednjem kvartalu poslovne godine
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
129 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
133 Kamate
134 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
139 KALENDARI OBAVEZA U NOVEMBRU I DECEMBRU 2021.
141 Poslovne obaveze u novembru i decembru 2021. godine
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2021. godine
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za decembar 2021. godine
151 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2021. godine
153 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2021. godine
155 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor