REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
 • 8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 10 1. Mišljenje Ministarstva finansija o vođenju analitike robe u maloprodaji
  • 11 2. Ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-4 i M-4K
  • 11 3. Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija
  • 12 4. Potvrda o rezidentnosti Češke Republike izdaje se i u papirnoj i u elektronskoj verziji
  • 12 5. Paket zakona iz delatnosti zdravstva
  • 13 6. Agencija za privredne registre počinje sa pružanjem usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 15. aprila 2019. godine
  • 13 7. Objavljena je Uredba o cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2019/2020. godinu
  • 13 8. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 9. maja 2019. godine
  • 14 9. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u martu 2019. godine
 • 15 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 16 Plan rada poreske kontrole za 2019. godinu
  • 21 Inspekcijski nadzor - kontrolne liste
  • 25 Komentar pravilnika o naknadi za primenjena geološka istraživanja, naknadi za zadržavanje prava na istražni prostor i naknadi za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
  • Porezi na dodatu vrednost
  • 27 Poresko oslobođenje za promet dobara koja putnik koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe
  • Porez na dohodak građana
  • 32 Propisan je Obrazac PPDG-4R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga
  • Porezi na imovinu
  • 40 Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu u toku godine zbog promena koje dovode do smanjenja poreske obaveze
 • 55 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  • 57 Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 16 Zakupi - primena sa stanovišta zakupca
 • 73 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Radni odnosi
  • 74 Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad u skladu za novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju - od 11. aprila 2019. godine
  • Zarade i drugi prihodi
  • 77 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
 • 85 SOCIJALNO OSIGURANJE
  • 86 Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-4 i M-4K
 • 87 JAVNA PREDUZEĆA
  • 88 Obaveza izveštavanja o realizaciji godišnjeg/trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za period 1.1. - 31.3.2019. godine
 • 93 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  • Platni promet
  • 95 Izmenjena je Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
  • Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
  • 99 Komentar Pravilnika o uslovima zaštite životne sredine koje moraju da ispune korisnici IPARD podsticaja
  • Turizam
  • 101 Komentar novog Zakona o turizmu
  • Ugostiteljstvo
  • 113 Komentar Zakona o ugostiteljstvu i oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
 • 129 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 131 Akcize
  • 133 Porez na dodatu vrednost
  • 144 Porez na dohodak građana
  • 147 Porezi na imovinu
  • 150 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • 152 Računovodstvo i revizija
 • 157 AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
 • 7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 10 1. Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti prava lica sa mentalnim smetnjama, korisnika usluga smeštaja u socijalnoj zaštiti
  • 10 2. Nadoknada izgubljenih časova u školama zbog produženog zimskog raspusta
  • 10 3. Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
  • 11 4. Od 1. aprila 2019. godine počeo elektronski upis prvaka
  • 11 5. Potpisani ugovori o namenskim transferima sa 144 predstavnika lokalnih samouprava
  • 11 6. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenuo je inicijativu za ukidanje zabrane zapošljavanja u prosveti
  • 11 7. Trenutno 4500 učenika pohađa nastavu po dualnom modelu obrazovanja i isto se realizuje u 84 škole
  • 12 8. Stipendije Fonda za mlade talente i ove godine iznose 30.000 dinara mesečno
  • 12 9. Registri i njihovo vođenje koje obezbeđuje Ministarstvo pravde
 • 13 BUDŽETSKI SISTEM
  • 15 Primalac donacije - korisnik budžetskih sredstava oslobođen je plaćanja carine na uvoz robe
 • 19 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
  • 20 Pravo na višegodišnje ugovaranje kod korisnika budžetskih sredstava
  • 23 Komentar pravilnika o naknadi za primenjena geološka istraživanja, naknadi za zadržavanje prava na istražni prostor i naknadi za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
 • 25 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • 26 Troškovi službenog puta u inostranstvo kod korisnika budžetskih sredstava - devizne dnevnice
  • 32 Knjigovodstveno evidentiranje odobrenog popusta od strane poverioca (pre i posle izvršenog plaćanja)
 • 37 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
  • 38 Inspekcijski nadzor - kontrolne liste
  • 42 Odluke i obrasci kojima se uređuje sistem upravljanja rizicima korisnika javnih sredstava
 • 37 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Radni odnosi
  • 48 Nov način utvrđivanja naknade zarade iz sredstava RFZO od 11. aprila 2019. godine
  • Zarade i drugi prihodi
  • 51 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
 • 59 SOCIJALNO OSIGURANJE
  • 61 Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-4 i M-4k
 • 63 ZDRAVSTVO
  • 65 Novine u sistemu upravljanja i kontrole troškova lečenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • 73 JAVNE NABAVKE
  • 75 Neobaveznost primene pečata u postupcima javnih nabavki
 • 77 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Ostale delatnosti
  • 78 Muzej vazduhoplovstva - Beograd ukinut je shodno Zakonu o javnim službama
  • 80 Utvrđivanje visine prodajne cene kod prodaje nepokretnosti u vlasništvu Fonda PIO
 • 81 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori
  • 82 Budžetsko računovodstvo
  • 86 FInansijsko upravljanje, kontrola i interna revizija
  • 87 Planiranje i finansiranje
  • Službena mišljenja
  • 89 Porez na dodatu vrednost
  • 94 Porez na dohodak građana
  • 95 Porezi na imovinu
 • 97 INFORMACIJE IZ UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA
  • 99 Informacije o radu Udruženja računovođa u javnom sektoru
 • 103 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

 • 5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Radni odnosi
 • 17 JAVNE NABAVKE
  • 18 Sredstva obezbeđenja i ugovorna kazna
  • 24 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • 28 Odgovori na pitanja iz prakse
 • 31 PROCESNA PRAVA
  • 33 Samostalnost u rešavanju kao načelo u upravnom postupku
 • 37 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
  • 39 Uslovi za uspostavljanje elektronske uprave u javnom sektoru
  • 41 Procedura prijema elektronskog dokumenta - ulazna dokumentacija (sa modelom)
 • 45 BUDŽETSKI SISTEM
  • 47 Novine u vezi višegodišnjih ugovora koje zaključuju budžetski korisnici
 • 49 PORESKI SISTEM
  • 51 Uslovi i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • 55 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Državna uprava
  • 57 Stručno usavršavanje državnih službenika stažiranjem
  • Prosveta
  • 61 Propisan je sadržaj javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova
  • Zdravstvo
  • 64 Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2019. godinu
  • Socijalna zaštita
  • 73 Novi kriterijumi za raspodelu sredstava iz budžeta za ustanove socijalne zaštite
  • Privreda
  • 75 Prestanak dužnosti direktora privrednog društva
 • 81 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 83 Radni odnosi
  • Sudska praksa
  • 86 Radni odnosi
 • 91 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 92 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 98 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 98 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 99 Komentar novog Zakona o turizmu
 • 111 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
  • 113 Aktuelnosti iz određenih oblasti
  • 113 Aktuelnosti iz određenih oblasti
  • 113 Socijalno osiguranje
  • 114 Javne nabavke
  • 115 Državna uprava
  • 115 Lokalna samouprava
  • 116 Prosveta
  • 118 Pravosuđe
  • 118 Privreda
  • 119 Bezbednost i unutrašnji poslovi
  • 120 Rokovi poslovnih obaveza - april 2019. godine -
 • 123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 125 1. Zarade i druga primanja
  • 132 2. Doprinosi
  • 133 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 135 4. Kamate
  • 136 5. Ostali aktuelni podaci
  • 137 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 140 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za april 2019. godine
  • 143 8. Kalendar obaveza za april 2019. godine
  • 146 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
 • 123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 125 1. Zarade i druga primanja
  • 145 2. Doprinosi
  • 146 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 147 4. Kamate
  • 148 5. Ostali aktuelni podaci
  • 149 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 152 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za april 2019. godine
  • 155 8. Kalendar obaveza za april 2019. godine
  • 158 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

 • 5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 12 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
 • 13 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  • Radni odnosi
  • 15 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
  • Budžetski sistem
  • 22 Novine u vezi višegodišnjih ugovora koje zaključuju budžetski korisnici
  • Poreski sistem
  • 24 Uslovi i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza
  • Procesna prava
  • 28 Samostalnost u rešavanju kao načelo u upravnom postupku
  • Elektronsko poslovanje
  • 32 Digitalna transformacija kao neophodnost savremenog poslovanja
  • Prosveta
  • 43 Obaveze i odgovornost direktora ustanove
  • 49 Model Ugovora o radu direktora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  • Socijalna zaštita
  • 56 Novi kriterijumi za raspodelu sredstava iz budžeta za ustanove socijalne zaštite
  • 58 Raspodela aproprijacija ustanovama socijane zaštite iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu
  • Privreda
  • 59 Prestanak dužnosti direktora privrednog društva
 • 65 EKONOMSKO-POSLOVNO OKRUŽENJE I DRUGE AKTUELNOSTI
  • 66 Usporavanje privredne aktivnosti na početku 2019. godine
  • 74 Aktuelnosti iz određenih oblasti
  • 74 Bezbednost i zdravlje na radu
  • 74 Socijalno osiguranje
  • 75 Javne nabavke
  • 76 Državna uprava
  • 77 Lokalna samouprava
  • 78 Prosveta
  • 80 Pravosuđe
  • 80 Privreda
  • 81 Bezbednost i unutrašnji poslovi
  • 82 Rokovi poslovnih obaveza - april 2019. godine -
 • 85 MENADŽMENT U PRAKSI
  • 86 Kako kontrolisati stres
 • 97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 98 1. Zarade i druga primanja
  • 105 2. Doprinosi
  • 106 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 108 4. Kamate
  • 109 5. Ostali aktuelni podaci
  • 110 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 113 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za april 2019. godine
  • 116 8. Kalendar obaveza za april 2019. godine
  • 119 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor