REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

11 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2019. GODINU - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE -
11 I   UVOD
12 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
13 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
15 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
16 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
19 II  SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
20 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
22 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice -
22 A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
119 B. Kapitalni dobici i gubici
133 III PORESKO KONSOLIDOVANJE
135 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
136 IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU I AKONTACIJE ZA 2020. GODINU
136 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
140 1.1. Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa čl. 48. i 48a ZPDPL
147 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL
153 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL
158 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2020. godinu
159 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2020. godine
160 2.2. Poresko konsolidovanje
161 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
163 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP
163 3.1. Konačna poreska obaveza za 2019. godinu
163 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2020. godinu
165 PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA - SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP -
165 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
166 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1
166 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
167 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ
168 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
174 NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2019. GODINU -
176 1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje
176 1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne)podležu oporezivanju
179 2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 -
179 2.1. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
181 2.2. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
181 3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP -
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Inflacija (potrošačke cene) u decembru 2019. godine iznosi 0,5%
14 2. Referentna kamatna stopa ostaje 2,25% do 13. februara 2020. godine
14 3. Krajnji rok za usvajanje finansijskih planova indirektnih korisnika za 2020. godinu
15 4. Priprema plana nabavki za 2020. godinu
15 5. Predlog izmena i dopuna Zakona o kulturi
16 6. Produženo je važenje PKU za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
18 Usvajanje finansijskog plana indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2020. godinu
21 Preuzimanje obaveza do kraja godine i status neizmirenih obaveza iz prethodne godine
31 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
33 Knjigovodstveni tretman primanja, odnosno prihoda od prodaje nefinansijske imovine u javnoj svojini - Otuđenje pokretne imovine, gotovih proizvoda i robe
45 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
46 Novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
51 PORESKI SISTEM
51 Porez na dobit pravnih lica
52 Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu kod obveznika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem
67 Nedobitne organizacije - Sastavljanje poreskog bilansa (PBN 1) i poreske prijave (PDP) za 2019. godinu -
Porez na dohodak građana
78 Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2019. godinu na Obrascu PPP-PO - rok 31. januar 2020. godine
83 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
Radni odnosi
85 Izmena Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije
Plate i drugi prihodi
86 Izvršenje na zaradi
99 ZDRAVSTVO
100 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstevne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
111 VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava i lokalna samouprava
112 Izmenjena je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
Prosveta
114 Prikaz Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
123 Druga primanja zaposlenih u visokoškolskim ustanovama (obračun i poreski aspekt)
129 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
131 Porez na dobit pravnih lica
139 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACII KALENDARI OBAVEZA
141 Zarade i druga primanja
149 Doprinosi
151 Potrošačke cene i inflacija
154 Kamate
156 Ostali aktuelni podaci
157 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
162 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za januar 2020. godine
165 Kalendar obaveza za januar 2020. godine
168 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

13 ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
15 I. OSNOVNE ODREDBE
15 1. Predmet uređivanja i pojmovi
15 Predmet uređivanja zakona - član 1.
16 Pojmovi i značenje izraza - član 2.
18 2. Naručilac
18 Javni naručioci - član 3.
18 Sektorski naručioci - član 4.
19 3. Načela javne nabavke
19 Opšte odredbe - član 5.
20 Načelo ekonomičnosti i efikasnosti - član 6.
20 Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije - član 7.
20 Načelo transparentnosti postupka javne nabavke - član 8.
20 Načelo jednakosti privrednih subjekata - član 9.
21 Načelo proporcionalnosti - član 10.
21 4. Izuzeci od primene zakona
21 Opšti izuzeci - čl. 11. i 12.
23 Ugovori između povezanih subjekata - član 13.
24 5. Posebni izuzeci za javne naručioce - član 14.
25 Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca - član 15.
25 6. Posebni izuzeci za sektorske naručioce - član 16.
26 Ugovori između sektorskih naručilaca i povezanih društava - član 17.
27 Ugovori koji se dodeljuju zajedničkom poduhvatu (joint venture) ili sektorskom naručiocu koji je sastavni deo zajedničkog poduhvata - čl. 18. i 19.
27 7. Posebni izuzeci u oblasti odbrane i bezbednosti - član 20.
28 Posebni izuzeci za javne nabavke koje imaju odbrambene ili bezbednosne aspekte - član 21.
28 8. Mešovita nabavka
28 Opšte odredbe - član 22.
29 Ugovori koji obuhvataju različite predmete nabavke - član 23.
29 Ugovori na koje se primenjuju različita pravila nabavke - član 24.
29 Ugovori koje dodeljuju sektorski naručioci - član 25.
30 Ugovori sa elementima odbrane i bezbednosti - član 26.
30 9. Pragovi
30 Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje - član 27.
31 Pragovi od kojih se zakon primenjuje - član 28.
31 10. Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke i podela u partije
31 Opšta odredba - član 29.
32 Način određivanja procenjene vrednosti predmeta javne nabavke - član 30.
32 Određivanje procenjene vrednosti kod okvirnog sporazuma, sistema dinamične nabavke i partnerstva za inovacije - član 31.
32 Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara - član 32.
33 Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga - član 33.
34 Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke radova - član 34.
34 Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke po partijama - član 35.
34 11. Podela nabavke u partije - član 36.
35 12. Rezervisane javne nabavke - član 37.
36 13. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
36 Zaštita podataka - član 38.
36 Određivanje poverljivosti - čl. 39. i 40.
37 14. Dokumentacija i evidentiranje postupka - član 41.
37 15. Jezik u postupku javne nabavke - član 42.
37 16. Valuta - član 43.
38 17. Komunikacija u postupku javne nabavke
38 Opšte odredbe - član 44.
38 Komunikacija elektronskim sredstvima - član 45.
39 Usmena komunikacija - član 46.
40 Alternativno sredstvo pristupa - čl. 47. i 48.
40 18. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
40 Opšte mere za sprečavanje korupcije - član 49.
41 Sukob interesa - član 50.
41 II. POSTUPCI JAVNE NABAVKE
41 1. Vrste postupaka
41 Opšte odredbe - član 51.
42 Otvoreni postupak - član 52.
43 Restriktivni postupak - čl. 53. i 54.
44 Konkurentni postupak sa pregovaranjem - čl. 55. i 56.
46 Konkurentni dijalog - čl. 57. i 58.
48 Partnerstvo za inovacije - čl. 59 i 60.
50 Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva - čl. 61. i 62.
53 Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva - član 63.
54 2. Minimalni broj kandidata
54 Minimalni broj kandidata - član 64.
55 Poziv odabranim kandidatima - član 65.
55 III. TEHNIKE I INSTRUMENTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
55 1. Okvirni sporazum - čl. 66. i 67.
57 2. Sistem dinamične nabavke - član 68.
59 3. Sistem kvalifikacije - čl. 69. i 70.
60 4. Elektronska licitacija
60 Uslovi za primenu elektronske licitacije - član 71.
61 Način primene elektronske licitacije - član 72.
62 Završetak elektronske licitacije - član 73.
62 5. Elektronski katalozi - član 74.
63 IV. POSEBNI REŽIMI NABAVKE
63 1. Društvene i druge posebne usluge
63 Dodela ugovora za društvene i druge posebne usluge - član 75.
64 Rezervisani ugovori za određene usluge - član 76.
65 2. Konkurs za dizajn - član 77.
66 V. CENTRALIZOVANE I ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVKE
66 1. Centralizovane javne nabavke
66 Poslovi centralizovane javne nabavke - član 78.
67 Telo za centralizovane javne nabavke - član 79.
68 2. Povremene zajedničke nabavke - član 80.
68 3. Nabavka naručioca u koju su uključeni naručioci iz različitih država članica Evropske unije - čl. 81-84.
69 VI. RAČUNANJE I ODREĐIVANJE ROKOVA
69 1. Računanje rokova - član 85.
70 2. Određivanje rokova - čl. 86. i 87.
71 VII. PRIPREMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
71 1. Plan javnih nabavki - član 88. 72.
72 Istraživanje tržišta - član 89.
72 Zaštita integriteta postupka - član 90.
72 Pokretanje postupka javne nabavke - član 91.
73 Komisija za javnu nabavku - član 92.
74 2. Konkursna dokumentacija
74 Sadržina - član 93.
74 Sredstva obezbeđenja - član 94.
75 Objavljivanje i dostavljanje konkursne dokumentacije - član 95.
75 Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci - čl. 96. i 97.
76 3. Tehničke specifikacije
76 Opšta pravila o tehničkim specifikacijama - član 98.
77 Određivanje tehničkih specifikacija - član 99.
78 Korišćenje tehničkih specifikacija - čl. 100. i 101.
79 4. Korišćenje oznaka - član 102.
79 5. Izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva - član 103.
80 6. Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija - član 104.
80 VIII. OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST
80 1. Oglasi o javnoj nabavci - član 105.
81 Javni poziv - član 106.
82 Prethodno informativno obaveštenje - član 107.
82 Periodično indikativno obaveštenje - član 108.
84 Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka, obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost - član 109.
84 Profil naručioca - član 110.
84 IX. IZBOR UČESNIKA I DODELA UGOVORA
84 1. Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
84 Osnovi za isključenje - čl. 111-113.
87 Kriterijumi za izbor privrednog subjekta - član 114.
87 Ispunjenost uslova za obavljanje profesionalne delatnosti - član 115.
87 Finansijski i ekonomski kapacitet - član 116.
88 Tehnički i stručni kapacitet - član 117.
89 2. Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
89 Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - čl. 118. i 119.
90 3. Dokazi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - čl. 120-124.
93 4. Baza potvrda na internetu (e-Certis) - član 125.
93 5. Standardi osiguranja kvaliteta i standardi upravljanja životnom sredinom - čl. 126. i 127.
94 6. Registar ponuđača u Republici Srbiji - član 128.
95 Zvanični registri privrednih subjekata i sertifikacija nadležnih tela - član 129.
95 7. Korišćenje kapaciteta drugih subjekata - član 130.
95 8. Podizvođač - član 131.
96 9. Kriterijumi za dodelu ugovora
96 a) Opšta pravila
96 Određivanje kriterijuma - čl. 132. i 133.
97 b) Troškovi životnog ciklusa - član 134.
98 10. Ponuda u postupku javne nabavke
98 a) Opšte odredbe
98 Podnošenje ponude - član 135.
99 Ponude sa varijantama - član 136.
99 Važenje ponude - član 137.
99 Troškovi pripremanja ponude - član 138.
100 b) Prijem i otvaranje ponuda
100 Prijem ponuda - član 139.
100 Otvaranje ponuda - član 140.
100 11. Dodela ugovora
100 Pregled i stručna ocena ponuda i prijava - član 141.
101 Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke - član 142.
101 Neuobičajeno niska ponuda - član 143.
102 Uslovi za dodelu ugovora - član 144.
102 Izveštaj o postupku javne nabavke - član 145.
103 Odluka o dodeli ugovora - član 146.
104 Odluka o obustavi postupka - član 147.
105 Odluka o isključenju kandidata - član 148.
105 Uvid u dokumentaciju - čl. 149. i 150.
105 12. Ugovor o javnoj nabavci i okvirni sporazum
105 Uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma - član 151.
106 Zaključenje ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma - član 152.
106 Elektronska forma ugovora - član 153.
107 X. IZVRŠENJE UGOVORA
107 1. Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci
107 Opšta pravila za izvršenje ugovora o javnoj nabavci - član 154.
107 Opšta pravila o izmenama ugovora - član 155.
107 Izmene po osnovu ugovornih odredaba - član 156.
108 Izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova - član 157.
108 Izmene usled nepredviđenih okolnosti - član 158.
109 Promena ugovorne strane - član 159.
109 Povećanje obima nabavke - član 160.
109 Zamena podizvođača - član 161.
110 Shodna primena - član 162.
110 2. Raskid ugovora - član 163.
110 XI. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI
110 Predmet javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - član 164.
111 XII. SEKTORSKE DELATNOSTI
111 Gas i toplotna energija - član 165.
111 Električna energija - član 166.
112 Vodoprivreda - član 167.
112 Usluge prevoza - član 168.
113 Luke i aerodromi - član 169.
113 Poštanske usluge - član 170.
113 Vađenje nafte i gasa i istraživanje ili vađenje uglja ili drugih čvrstih goriva - čl. 171. i 172.
114 Delatnosti direktno izložene konkurenciji - čl. 173-175.
115 XIII. PONUDE KOJE OBUHVATAJU PROIZVODE POREKLOM IZ TREĆIH DRŽAVA I ODNOSI S TIM DRŽAVAMA
115 Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država - član 176.
116 Odnosi sa trećim državama u vezi sa ugovorima o javnoj nabavci - član 177.
116 XIV. KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
116 Osnovne odredbe - član 178.
117 Poslovi Kancelarije za javne nabavke - član 179.
118 Monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama - član 180.
118 Evidencija i izveštaji o nabavkama - čl. 181. i 182.
119 XV. PORTAL JAVNIH NABAVKI - čl. 183. i 184.
120 XVI. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA JAVNIH NABAVKI - član 185.
120 XVII. PRAVNA ZAŠTITA
120 1. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - član 186.
121 Nadležnost - član 187.
121 Zabrana uticaja na Republičku komisiju - član 188.
121 Sastav i izbor Republičke komisije - član 189.
122 Predsednik Republičke komisije - član 190.
122 Uslovi za izbor - član 191.
123 Materijalna nezavisnost predsednika i članova Republičke komisije - čl. 192. i 193.
123 Odgovornost predsednika i članova Republičke komisije - član 194.
123 Služba Republičke komisije - član 195.
124 Sprečavanje sukoba interesa i izuzeće - član 196.
124 Prestanak mandata predsednika i članova Republičke komisije - član 197.
125 Način organizacije rada Republičke komisije - čl. 198. i 199.
126 Opšta sednica i ujednačavanje prakse Republičke komisije - čl. 200-202.
126 Odgovornost za rad i izveštavanje - član 203.
127 2. Postupak zaštite prava - član 204.
127 Načela postupka zaštite prava - član 205.
128 Načelo zakonitosti - član 206.
128 Načelo efikasnosti - član 207.
128 Načelo pristupačnosti - član 208.
128 Načelo kontradiktornosti - član 209.
128 Načelo pismenosti - član 210.
128 Načelo pristupačnosti - član 208.
129 Aktivna legitimacija u postupku - član 211.
129 Shodna primena odredaba zakona kojim se uređuje upravni postupak - član 212.
130 Način podnošenja zahteva za zaštitu prava - član 213.
130 Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava - čl. 214. i 215.
131 Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava i privremene mere - član 216.
132 Sadržina zahteva za zaštitu prava - član 217.
132 Prethodni postupak - član 218.
133 Prethodna provera zahteva za zaštitu prava - član 219.
134 Postupanje naručioca posle prethodne provere zahteva za zaštitu prava - član 220.
135 3. Postupak pred Republičkom komisijom
135 Prethodna provera zahteva za zaštitu prava - čl. 221. i 222.
136 Stručno mišljenje - član 223.
136 Održavanje usmene rasprave - član 224.
137 Taksa i troškovi postupka - član 225.
137 Odluka Republičke komisije - član 226.
138 Rok za donošenje i dostavljanje odluke - član 227.
139 4. Sudska zaštita
139 Pravo na upravni spor - član 228.
139 Naknada štete - član 229.
139 5. Posebna ovlašćenja Republičke komisije
139 Dostavljanje izveštaja i dokumentacije - član 230.
140 Novčana kazna - čl. 231. i 232.
140 Poništenje ugovora o javnoj nabavci - član 233.
140 Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka - član 234.
142 Posebno ovlašćenje organizacije nadležne za zaštitu konkurencije - član 235.
142 XVIII. KAZNENE ODREDBE
142 1. Prekršaji naručilaca - član 236.
143 2. Prekršaji ponuđača - čl. 237. i 238.
144 XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
144 Započeti postupci javne nabavke i usklađivanje plana javnih nabavki - član 239.
144 Započeti postupci zaštite prava - član 240.
144 Usklađivanje rada Uprave za javne nabavke - član 241.
145 Usklađivanje rada Republičke komisije - član 242.
145 Donošenje podzakonskih akata - član 243.
145 Primena pojedinih odredaba - član 244.
145 Stupanje na snagu i početak primene - čl. 245-247.
177 KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
181 1. Izuzeci od primene Zakona i mešovite nabavke (čl. 11. do 26. Zakona)
183 2. Pragovi (čl. 27. i 28. Zakona)
184 3. Procenjena vrednost javne nabavke (čl. 29. do 35. Zakona)
185 4. Podela nabavke u partije (član 36. Zakona)
185 5. Rezervisane javne nabavke (član 37. Zakona)
186 6. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka (čl. 38. do 43. Zakona)
187 7. Komunikacija u postupku javne nabavke (čl. 44. do 48. Zakona)
188 8. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa (čl. 49. do 50. Zakona)
189 9. Postupci javne nabavke - vrste postupaka (čl. 51. do 65. Zakona)
195 10. Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki (čl. 66. do 74. Zakona)
198 11. Centralizovane i zajedničke javne nabavke (čl. 78. do 84. Zakona)
199 12. Računanje i određivanje rokova (čl. 85. do 87. Zakona)
200 13. Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke (čl. 88. do 92. Zakona)
202 14. Konkursna dokumentacija (čl. 93. do 97. Zakona)
203 15. Tehničke specifikacije (čl. 98. do 104. Zakona)
204 16. Oglasi o javnoj nabavci (čl. 105. do 110. Zakona)
205 17. Izbor učesnika i dodela ugovora(čl. 111. do 163. Zakona)
216 18. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i sektorskih delatnosti (čl. 164. do 177. Zakona)
216 19. Kancelarija za javne nabavke i evidentiranje podataka (čl. 178. do 182. Zakona)
217 20. Portal javnih nabavki (čl. 183. do 184. Zakona)
217 21. Stručno osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki(član 185. Zakona)
218 22. Pravna zaštita (čl. 186. do 235. Zakona)
222 23. Prekršajna odgovornost naručilaca i ponuđača (čl. 236. do 238. Zakona)
223 24. Prelazne i završne odredbe(čl. 239. do 247. Zakona)
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
13 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
14 Predloženo je odlaganje početka primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
16 Neradni dani za Novogodišnje i Božićne praznike i prava zaposlenih koji (ne) rade u dane praznika
  Javne nabavke
22 Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu
  Budžetski sistem
34 Komentar Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
  Prosveta
48 Propisani su uslovi i način uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP) i postupak dodele jedinstvenog obrazovnog broja (JOB)
  Privreda
51 Nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva
55 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
57 Republika Srbija: ekonomske projekcije i ohrabrujući pad cene zaduživanja zemlje
67 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
75 Prihodi i rashodi u budžetu Republike Srbije u periodu januar - septembar 2019. godine, povećanje javnih prihoda i rebalans budžeta
86 Aktuelnosti
86 Makroekonomska kretanja
89 Bankarstvo
91 Državna uprava
93 Zdravstvo
94 Pravosuđe
94 Ostale aktuelnosti
96 Ekonomske zanimljivosti
98 Poslovne obaveze u decembru 2019. godine
101 MENADŽMENT U PRAKSI
102 Uvođenje kontrolinga kao neophodnost savremenog poslovanja
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
127 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor