REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Izmenjen je Zakon o akcizama
9 2. Ublažene su mere u vezi sa ograničenjem radnog vremena za određene delatnosti
10 3. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u maju 2021. godine iznosi 1,1%
10 4. Referentna kamatna stopa ostala je na nivou od 1,0%
11 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
12 Sporazum o priznanju prekršaja u poreskom postupku
  Akcize
21 Komentar izmene Zakona o akcizama
  Porezi na imovinu
23 Poreski tretman statusne promene privrednog društva sa aspekta poreza na imovinu u statici
29 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
31 Upravljanje rizicima privrednog društva sa osvrtom na rizike u vezi sa finansijskim instrumentima i finansijskim izveštavanjem
  Revizija
42 Značaj interne revizije za korporativno upravljanje privrednim subjektom
47 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
49 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
61 SOCIJALNO OSIGURANJE
62 Prikaz predloženih izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
66 Predložene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
71 PLATNI PROMET I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  Platni promet
73 Platne transakcije u zemlji kod privrednih subjekata
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
81 Objavljen je Cenovnik odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2021/2022. godinu
83 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
84 Poreski postupak i poreska administracija
86 Porez na dodatu vrednost
93 Porez na dohodak građana
97 Porezi na imovinu
104 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
110 Zarade i druga primanja
117 Doprinosi
119 Potrošačke cene i inflacija
121 Kamate
123 Ostali aktuelni podaci
124 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
125 KALENDAR OBAVEZA U JUNU 2021
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Preporuka u vezi prava na naknadu zarade zaposlenima
10 2. Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
11 3. Izmene i dopune Zakona o ličnoj karti
11 4. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u maju 2021. godine iznosi 0,5%
12 5. Referentna kamatna stopa ostala je na nivou od 1,0%
13 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
14 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
17 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
19 Knjigovodstveno evidentiranje nabavke postrojenja i opreme kod korisnika budžetskih sredstava
38 Knjigovodstveni aspekt razgraničenja opreme, alata i sitnog inventara i potrošnog materijala
45 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
46 Sporazum o priznanju prekršaja u poreskom postupku
55 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
56 Solidarna pomoć zbog uništenja ili oštečenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja (pravo, visina i poreski tretman)
59 SOCIJALNO OSIGURANJE
60 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
72 Predložene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
77 Prikaz predloženih izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
81 ZDRAVSTVO
82 Ispunjenost uslova za prijem u radni odnos
85 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
86 Izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
89 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
90 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
94 Porez na dodatu vrednost
101 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
103 Zarade i druga primanja
110 Doprinosi
112 Potrošačke cene i inflacija
114 Kamate
116 Ostali aktuelni podaci
117 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
122 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
123 KALENDARI OBAVEZA U JUNU 2021.
124 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2021. godine
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Naknada troškova prevoza zaposlenima u javnom sektoru
11 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
17 JAVNE NABAVKE
18 Odluke kojima se okončava postupak javne nabavke
27 Akcioni plan za 2021. godinu za sprovođenјe Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
29 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
33 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
39 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
40 Registar administrativnih postupaka
  Obaveza arhiviranja dokumentacije
46 Odgovori na pitanja iz oblasti obaveze arhiviranja dokumentacije
  Kultura
49 Prikaz izmena i dopuna Zakona o kulturi
  Prosveta
53 Izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
  Zdravstvo
56 Ispunjenost uslova za prijem u radni odnos
  Državna uprava
59 Komentar izmena i dopuna Zakona o pečatu državnih i drugih organa
  Privredna društva
64 Vođenje sudskih i drugih postupaka tokom sprovođenja likvidacionog postupka
67 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
69 Radni odnosi
71 Kultura
  Sudska praksa
73 Radni odnosi
77 Sprečavanje zlostavljanja na radu
79 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
81 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
86 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
86 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
87 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
89 Aktuelnosti iz određenih oblasti
89 Radni odnosi
90 Zapošljavanje
91 Procesna prava
91 Prosveta
92 Unutrašnji poslovi
93 Tehnički zahtevi i normativi za proizvode
94 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2021. godine
97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
99 Zarade i druga primanja
106 Doprinosi
108 Potrošačke cene i inflacija
110 Kamate
111 Ostali aktuelni podaci
112 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
117 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
119 KALENDARI OBAVEZA U JUNU 2021.
120 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2021. godine
123 Kalendar poreskih obaveza i drugih obaveza za jun 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Plan rada inspektorata za rad za 2021. godinu
14 Postupak inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa
  Poreska inspekcija
19 Plan rada poreske kontrole za 2021. godinu
  Tržišna inspekcija
28 Obaveze trgovaca prilikom prodaje robe preko elektronske prodavnice
  Prosvetna inspekcija
34 Kontrolne liste prosvetne inspekcije za ustanove obrazovanja
45 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
47 Interna revizija kod korisnika budžetskih sredstava i javnih preduzeća
56 Nepravilnosti utvrđene revizijom finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja korisnika sredstava budže talokalne vlasti
65 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
67 INSTRUKCIJE ZA PRAVNO POSLOVANJE
  Radni odnosi
69 Isplata novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor bez obzira na razlog prestanka radnog odnosa
71 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
72 Zašto je srbija među zemljama sa najboljim projekcijama MMF-a?
80 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
91 Aktuelnosti
91 Makroekonomska kretanja
94 Radni odnosi i zapošljavanje
95 Javne nabavke
95 Zdravstvo
96 Zaštita podataka o ličnosti
96 Budžetski sistem
97 Poreski sistem
97 Privreda
99 Ostale aktuelnosti
104 Ekonomske zanimljivosti
107 MENADŽMENT U PRAKSI
108 Dropshipping u elektronskoj trgovini
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
108 Zarade i druga primanja
108 Doprinosi
112 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
112 Kamate
113 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 Poslovne obaveze u martu i aprilu 2021. godine
131 MENADŽMENT U PRAKSI
132 Digitalizacija dokumenata
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
114 Zarade i druga primanja
115 Doprinosi
116 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2021. godini
117 Kamate
118 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 KALENDARI OBAVEZA U MAJU I JUNU 2021.
124 Poslovne obaveze u maju i junu 2021. godine
128 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2021. godine
130 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2021. godine
133 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2021. godine
135 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor