BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u decembru 2020. godine iznosi 0,1%
10 2. Obaveštenje o podnošenju obrazaca preko portala Poreske uprave
11 3. Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
11 4. Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od 1. januara 2021. godine u okviru CROSO
11 5. Korišćenje godišnjeg odmora za 2020. godinu zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite
12 6. Otvoren je i dostupan za korišćenje šifarnik adresnog registra
12 7. Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
12 8. Produžen rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
13 9. Dopunjena je Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva
13 10. Izmene minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
13 11. Sticanje istraživačkih i naučnih zvanja
14 12. Odložena primena Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
15 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
17 Preuzimanje obaveza do kraja godine i status neizmirenih obaveza iz prethodne godine
26 Usvajanje finansijskog plana indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2021. godinu
29 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
30 Zastarelost potraživanja i obaveza
41 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
43 Podračuni deviznih sredstava i ispostavljanje deviznih naloga - Prikaz normativnog materijala za izradu procedura finansijskog upravljanja i kontrole -
49 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
50 Zastarelost poreskih obaveza
  Porez na dodatu vrednost
54 Izmenjeni su pravilnici iz oblasti PDV
  Porez na dohodak građana
61 Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2020. godinu
  Ostali porezi
65 Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
71 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
72 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
74 Utvrđen je postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
  Plate i drugi prihodi
81 Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate od 1. januara 2021. godine
89 JAVNA SVOJINA
90 Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
91 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
93 Stavljanje na uvid i izrada kopije dokumenta koji sadrži informaciju od javnog značaja
95 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
96 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
100 Porez na dohodak građana
101 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet