BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet
  • Obračun zarada u javnom sektoru

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Propisan je novi Obrazac JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
9 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u septembru 2020. godine iznosi -0,5%
10 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
11 BUDŽETSKI SISTEM
13 Obavljanje poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
19 Tretman prihoda od prodaje dobara i usluga korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OOSO (Izvor 04 - Sopstveni prihodi)
27 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
29 Knjigovodstveno evidentiranje izgradnje (dogradnje) objekata i investicionog, odnosno kapitalnog ulaganja kod korisnika budžetskih sredstava
45 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
47 Podračuni korisnika budžetskih sredstava u okviru konsolidovanog računa trezora Prikaz normativnog materijala za izradu procedura finansijskog upravljanja i kontrole
53 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
55 Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla
  Porez na dobit pravnih lica
60 Naknadno podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku
69 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
71 Osnov i poreski tretman primanja invalida II i III kategorije
77 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
79 Do 30. novembra 2020. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu
91 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
93 Porez na dodatu vrednost
95 PRILOG: POSLOVANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA u 2020/2021
96 Planiranje prihoda i primanja visokoškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
103 Položaj zaposlenih i radno angažovanih u visokoškolskim ustanovama
108 Primanja zaposlenih u visokoškolskim ustanovama (osnov i poreski tretman)
138 Preporuke za prevenciju bolesti COVID-19 na visokoškolskim ustanovama
141 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
142 Zarade i druga primanja
149 Doprinosi
150 Potrošačke cene i inflacija
153 Kamate
155 Ostali aktuelni podaci
156 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
161 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2020. godine
164 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
167 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet