BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Krajnji rok za usvajanje finansijskih planova za 2023. godinu
10 2. Utvrđene su osnovice za obračun i isplatu plata u javnom sektoru
11 3. Ažuriranja SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 12. januar 2023. godine
11 4. Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija Poreskoj upravi na novom Obrascu EP IPP
12 5. Referentna kamatna stopa povećana na 5,25%
12 6. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2022. godine iznosi 0,5%
13 BUDŽETSKI SISTEM
15 Novi Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
20 Novi Spisak korisnika javnih sredstava od 1. januara 2023. godine
23 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
25 Deset najčešćih nedoumica u vezi sa primenom elektronskih faktura kod korisnika javnih sredstava od 1.1.2023. godine
31 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
32 Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor na gotovinskoj osnovi - primena od 1. januara 2024. godine
33 Refundacija rashoda po osnovu naknade bolovanja preko 30 dana u 2023. godini
38 Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
39 TREZOR - PLATNI PROMET
40 Izmene i dopune Pravilnika o Planu podračuna KRT-a
47 Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima javnih prihoda sa posebnim osvrtom na sistem “SPIRI”
57 ZDRAVSTVO
59 Izmene i dopune Pravilnika o ugovaranju sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu
68 Zaključivanje ugovora između RFZO i davalaca zdravstvenih usluga za 2023. godinu - rok 31. januar 2023. godine
93 Nove cene bolničkog dana od 1. januara 2023. godine
95 Pitanja i odgovori
99 PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu
100 Izvršena je izmena Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
115 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
117 Porez na dodatu vrednost
122 Porez na dohodak građana
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
128 Potrošačke cene i inflacija
131 Kamate
132 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
138 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
139 KALENDARI OBAVEZA U FEBRUARU 2023.
141 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2023. godine
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2023. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet