DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
7 INSPEKCIJSKA KONTROLA MERA DONETIH POVODOM EPIDEMIJE COVID-19
8 Inspekcijski nadzor primene protivepidemijskih mera od COVID-19
14 Organizovanje rada od kuće u vreme epidemije zarazne bolesti COVID-19
21 UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU PORESKE KONTROLE mera za pomoć privredi donetih tokom 2020. godine i ukazivanje na pravilno postupanje u pogledu korišćenja mera koje su donete za 2021. godinu
33 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
34 Podnošenje godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu - rok do 31. marta 2021. godine
37 Kontrola i revizija korisnika javnih sredstava
47 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
49 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
50 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
56 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
56 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
57 INSTRUKCIJE ZA PRAVNO POSLOVANJE
  Radni odnosi
59 Neradni dani za Vaskršnje/Uskršnje praznike i Praznik rada
  Javne nabavke
61 Usluge reklamiranja, propagande i reprezentacija kao predmet nabavke
  Privreda
65 Prenos udela privrednog društva
69 Postupak sprovođenja statusne promene
79 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
81 Srpska ekonomija na početku 2021. godine: u očekivanju brzog privrednog rasta
91 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
102 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-decembar 2020. godine
108 Akruelnosti
108 Makroekonomska kretanja
112 Radni odnosi
112 Organi javne vlasti
113 Javne nabavke
113 Prosveta
114 Privreda
115 Ostale aktuelnosti
120 Ekonomske zanimljivosti
123 Poslovne obaveze u martu i aprilu 2021. godine
131 MENADŽMENT U PRAKSI
132 Digitalizacija dokumenata
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
140 Doprinosi
142 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
142 Kamate
143 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
148 Kalendar obaveza korisnika budžetskih sredstava
151 Kalendar obaveza privrednih društava
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor