DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 Uvodnik - pregled aktuelnosti i novina
između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
10 Obaveštavanje o planiranim inspekcijskim nadzorima
12 Postupanje po izrečenoj meri inspektora
  Inspekcija rada
15 Obaveza poslodavca da rešenjem odluči o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenog
18 Premeštaj zaposlenog na druge poslove suprotno Zakonu o radu
  Tržišna inspekcija
20 Inspekcijska kontrola trgovca kod oglašavanja na daljinu
  Upravna inspekcija
23 Nedostavljanje informacija od javnog značaja koje sadrže lične podatke
27 KONTROLA JAVNIH NABAVKI
29 Nadzor nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama
  Nadzor primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti
32 Kontrola izvršenja obaveza organa javne vlasti prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti
35 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
37 PRAVNO POSLOVANJE
39 Obaveza elektronskog arhiviranja - odgovori na pitanja iz prakse
45 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
47 Ekonomska kretanja i završne projekcije RZS za 2023. godinu
52 Perspektive privrede Srbije u 2024. godini
61 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2023. godine
72 Aktuelnosti
87 MENADŽMENT U PRAKSI
88 Zaštita životne sredine, društvena odgovornost i korporativno upravljanje (ESG)
93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
95 Zarade i druga primanja
96 Doprinosi
98 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
99 Kamate
101 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU I FEBRUARU 2024.
102 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2024. godine
111 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2024. godine
113 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2024. godine
116 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2024. godine
119 Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2024. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor