DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
9 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
11 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
12 Kontrola lica angažovanih po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu
17 Nadzor organizovanja bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
  Tržišna inspekcija
21 Kontrola prodavaca/trgovaca u vezi sa načinom rešavanja reklamacija i datim garancijama
  Prosvetna inspekcija
25 Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
34 Izmene i dopune Zakona o prosvetnoj inspekciji
  Upravna inspekcija
37 Kontrola postupanja prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi
47 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
49 Kontrola pripreme i usvajanja finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava za 2022. i naredne dve fiskalne godine
53 Najčešće nepravilnosti u finansijskim izveštajima i poslovanju zdravstvenih i apotekarskih ustanova
63 Posebnosti postupka i položaja inspekcije u oblasti budžetskog sistema
  Kontrola javnih nabavki
70 Revizija pravilnosti poslovanja naručioca u oblasti javnih nabavki
71 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
75 PRAVNO POSLOVANJE
77 Sukob interesa direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
80 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
83 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
85 Visok porast BDP-a u 2021. godini sa očekivanim ubrzanjem srednjoročnog ekonomskog rasta
94 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
105 Aktuelnosti
105 Makroekonomska kretanja
108 Radni odnosi i zapošljavanje
109 Socijalno osiguranje
111 Javne nabavke
111 Poreski sistem
113 Elektronsko fakturisanje
114 Budžetski sistem
115 Javna preduzeća
115 Privreda
117 Turizam
118 Tržište kapitala
118 Ostale aktuelnosti
122 Ekonomske zanimljivosti
125 MENADŽMENT U PRAKSI
126 Unapredite poslovanje korišćenjem KAIZEN metodologije
131 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
133 Zarade i druga primanja
134 Doprinosi
136 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
137 Kamate
138 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU I FEBRUARU 2022.
144 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2022. godine
151 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
154 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2022. godine
156 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
159 Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor