DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Plan rada inspektorata za rad za 2021. godinu
14 Postupak inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa
  Poreska inspekcija
19 Plan rada poreske kontrole za 2021. godinu
  Tržišna inspekcija
28 Obaveze trgovaca prilikom prodaje robe preko elektronske prodavnice
  Prosvetna inspekcija
34 Kontrolne liste prosvetne inspekcije za ustanove obrazovanja
45 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
47 Interna revizija kod korisnika budžetskih sredstava i javnih preduzeća
56 Nepravilnosti utvrđene revizijom finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja korisnika sredstava budže talokalne vlasti
65 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
67 INSTRUKCIJE ZA PRAVNO POSLOVANJE
  Radni odnosi
69 Isplata novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor bez obzira na razlog prestanka radnog odnosa
71 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
72 Zašto je srbija među zemljama sa najboljim projekcijama MMF-a?
80 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
91 Aktuelnosti
91 Makroekonomska kretanja
94 Radni odnosi i zapošljavanje
95 Javne nabavke
95 Zdravstvo
96 Zaštita podataka o ličnosti
96 Budžetski sistem
97 Poreski sistem
97 Privreda
99 Ostale aktuelnosti
104 Ekonomske zanimljivosti
107 MENADŽMENT U PRAKSI
108 Dropshipping u elektronskoj trgovini
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
108 Zarade i druga primanja
108 Doprinosi
112 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
112 Kamate
113 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 Poslovne obaveze u martu i aprilu 2021. godine
131 MENADŽMENT U PRAKSI
132 Digitalizacija dokumenata
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
114 Zarade i druga primanja
115 Doprinosi
116 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2021. godini
117 Kamate
118 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 KALENDARI OBAVEZA U MAJU I JUNU 2021.
124 Poslovne obaveze u maju i junu 2021. godine
128 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2021. godine
130 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2021. godine
133 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2021. godine
135 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor