PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
9 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
15 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
19 JAVNE NABAVKE
20 Planiranje javnih nabavki
32 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
39 PROCESNA PRAVA
41 Žalba u upravnom postupku
47 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
48 Nova organizacija ministarstava
  Privreda
50 Maloletnik kao osnivač i zakonski zastupnik privrednog društva
53 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
54 Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
57 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
59 Radni odnosi
60 Bezbednost i zdravlje na radu
61 Korišćenje javnih dobara
62 Prosveta
  Sudska praksa
63 Radni odnosi
68 Zlostavljanje na radu
71 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
73 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
76 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
76 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
77 Obaveze organa javne vlasti i javnih funkcionera u postupku sprečavanja korupcije
83 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
85 Aktuelnosti iz određenih oblasti
85 Socijalna zaštita
85 Poreski sistem
86 Državna uprava
86 Jedinice lokalne samouprave
87 Nauka
88 Pravosuđe
88 Računovodstvo
88 Turizam
90 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2020. godine
93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
95 Zarade i druga primanja
102 Doprinosi
104 Potrošačke cene i inflacija
107 Kamate
108 Ostali aktuelni podaci
109 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
114 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2020. godine
117 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
119 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik