PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Zapošljavanje
7 Prikaz dopuna Pravilnika o dozvolama za rad
10 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
13 JAVNE NABAVKE
14 Izmene ugovora o javnoj nabavci radova
22 Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2023. godini
23 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
29 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
35 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
37 Neizdavanje upravnog akta u roku i ovlašćenja Zaštitnika građana
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
41 Nedopuštenost obrade dijagnoze bolesti zaposlenog kao podatka o ličnosti za obračun naknade zarade
  Kultura
44 Pravo na jubilarnu nagradu za zaposlene u ustanovama kulture
  Prosveta
46 Postupak angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2022/2023. godini
53 Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
  Zdravstvo
64 Uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence zdravstvenom radniku
69 Prikaz izmena i dopuna pravilnika koji uređuje specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
  Privreda
74 Ostali zastupnici
77 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
78 Radni odnosi
  Sudska praksa
82 Radni odnosi
87 Zdravstvo
89 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
91 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
96 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
96 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
97 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
98 Aktuelnosti iz određenih oblasti
98 Radni odnosi
99 Javne nabavke
99 Elektronska uprava
100 Informacije od javnog značaja
100 Prosveta
101 Kultura
102 Bezbednost i unutrašnji poslovi
103 Hartije od vrednosti i finansijsko tržište
104 Privreda
105 Rokovi poslovnih obaveza - septembar 2022. godine -
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
109 Zarade i druga primanja
116 Doprinosi
118 Kamate
119 Ostali aktuelni podaci
120 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
125 KALENDARI OBAVEZA U AVGUSTU I SEPTEMBRU 2022.
127 Kalendar kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
129 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust i septembar 2022. godine
133 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust i septembar 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik