PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na druge odgovarajuće poslove
11 Propisani su novi koeficijenti za obračun plata zaposlenih u javnim službama
  Zapošljavanje
14 Prikaz izmena i dopuna Zakona o strancima – izdavanje jedinstvene dozvole za rad i privremeni boravak -
24 Novine u postupku zapošljavanja stranaca
33 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
37 JAVNE NABAVKE
38 Akcioni plan za 2023. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
40 Punomoćnik u postupku zaštite prava ponuđača
43 Mišljenja i odgovori Kancelarije za javne nabavke
46 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
52 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
57 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
59 Ponavljanje upravnog postupka
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
64 Informacija od javnog značaja koja je već dostupna javnosti
  Prosveta
66 Postupak angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2023/2024. godini
  Zdravstvo
73 Ostvarivanje prava specijalizanata na troškove prevoza za vreme specijalizacije
  Privreda
75 Novi pravilnik o postupku registracije privrednih subjekata
81 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
83 Bezbednost i zdravlje na radu
87 Ugostiteljstvo i turizam
91 Opšti upravni postupak
  Sudska praksa
94 Radni odnosi
98 Obrazovanje
99 Obligacioni odnosi
101 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
103 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
109 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
110 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
111 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
113 Aktuelnosti iz određenih oblasti
113 Javne nabavke
113 Zdravstveno osiguranje
113 Prosveta
115 Zdravstvo
116 Informisanje i telekomunikacije
116 Bezbednost i unutrašnji poslovi
117 Privreda
118 Rokovi poslovnih obaveza - septembar 2023. godine -
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
123 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Kamate
134 Ostali aktuelni podaci
135 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 KALENDARI OBAVEZA U AVGUSTU I SEPTEMBRU 2023.
143 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust i septembar 2023. godine
149 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust i septembar 2023. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik