PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Prava zaposlenih koji rade nepuno radno vreme
  Socijalno osiguranje
11 Pravo zaposlenih stranaca na naknadu zarade za vreme bolovanja
15 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanjei socijalno osiguranje
19 JAVNE NABAVKE
20 Izveštaji o nabavkama za 2022. godinu
26 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcimajavnih nabavki
31 Odgovori na pitanja sa webinara za javne nabavke "Planiranje i izrada plana javnih nabavki za 2023. godinu", održanog 14. decembra 2022. godine
41 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
42 Zastupanje ustanova od strane pravobranilaštva
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
44 Izveštaj o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
  Prosveta
46 Pravo zaposlenog u osnovnoj i srednjoj školi i domu učenika na solidarnu pomoć za vreme bolovanja
  Zdravstvo
48 Godišnji odmor zaposlenih koji rade na poslovima sa povećanim rizikom
  Privreda
51 Ogranak stranog privrednog društva
55 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
57 Zdravstvo
57 Prosveta
59 Kultura
60 Elektronsko poslovanje
61 Trgovina
  Sudska praksa
64 Radni odnosi
69 Sprečavanje zlostavljanja na radu
71 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
73 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
78 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
78 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
79 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
81 Aktuelnosti iz određenih oblasti
81 Javne nabavke
81 Budžetski sistem
82 Porezi
82 Državni službenici
83 Nosioci javnih funkcija
83 Prosveta
84 Kultura
85 Zdravstvo
85 Zaštita životne sredine
87 Rokovi poslovnih obaveza - januar 2023. godine -
93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
94 Zarade i druga primanja
101 Doprinosi
103 Kamate
105 Ostali aktuelni podaci
106 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
111 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU 2023.
113 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
115 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava i kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2023. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik