PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike i prava zaposlenih koji (ne) rade u dane praznika
15 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuje status i plate zaposlenih u javnom sektoru
  Socijalno osiguranje
17 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
20 Novine u Uredbi o jedinstvenoj prijavi na CROSO
23 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
29 JAVNE NABAVKE
28 Izveštaji o nabavkama za 2021. godinu
33 Nova dinarska vrednost evropskih pragova
34 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
40 Odgovori na pitanja sa webinara za javne nabavke "Planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki", održanog 30. novembra i 15. decembra 2021. godine
61 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
51 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
57 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
  Prosveta
60 Prikaz novih rešenja u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
72 Novine u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
  Privreda
83 Sedište privrednog društva
85 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
87 Radni odnosi
90 Socijalno osiguranje
  Sudska praksa
93 Radni odnosi
99 Sprečavanje zlostavljanja na radu
101 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
102 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
108 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
108 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
109 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
110 Aktuelnosti iz određenih oblasti
110 Socijalno osiguranje
111 Socijalna zaštita
111 Kultura
112 Nauka
113 Zdravstvena zaštita
113 Pravosuđe
114 Javna preduzeća
114 Privreda
116 Rokovi poslovnih obaveza - januar 2022. godine -
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
122 Zarade i druga primanja
129 Doprinosi
131 Potrošačke cene i inflacija
134 Kamate
135 Ostali aktuelni podaci
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU 2022.
145 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
150 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik