PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
14 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
  Zapošljavanje
19 Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
23 Usaglašavanje podataka sa izmenjenim i dopunjenim šifarnicima u CROSO do 31. decembra 2020. godine
27 JAVNE NABAVKE
29 Sadržina odluke kojom se okončava postupak javne nabavke
34 Odgovori na pitanja iz prakse
51 PROCESNA PRAVA
53 Dodela sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
54 Obaveze i odgovornost poslodavca u postupku izvršenja na zaradi posle ukidanja vanrednog stanja
69 JAVNA SVOJINA
59 Mogućnosti i način otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine
63 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
65 Novine u ostvarivanju nastave u osnovnoj školi
73 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
  Privreda
76 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
79 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
81 Informacije o radnom odnosu i medicinskoj dokumentaciji zaposlenih kao informacije od javnog značaja
83 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
84 Elektronsko poslovanje
86 Upravni postupak
87 Privredna društva
  Sudska praksa
88 Radni odnosi
95 Obligacioni odnosi
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
98 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
104 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
104 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
105 Početak primene zakona o sprečavanju korupcije
115 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
116 Aktuelnosti iz određenih oblasti
116 Javne nabavke
117 Javna svojina
117 Lokalna samouprava
118 Prosveta
119 Zdravstvo
120 Privreda
121 Rokovi poslovnih obaveza - septembar 2020. godine -
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
124 Zarade i druga primanja
131 Doprinosi
133 Potrošačke cene i inflacija
135 Kamate
136 Ostali aktuelni podaci
137 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
142 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
144 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
148 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za septembar 2020. godine
151 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
153 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik