REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

11 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2020. GODINU - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE -
11 I UVOD
12 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
13 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
15 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
16 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
19 II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
20 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
21 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice -
22 A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
122 B. Kapitalni dobici i gubici
136 III PORESKO KONSOLIDOVANJE
138 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
139 IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU I AKONTACIJE ZA 2021. GODINU
139 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
143 1.1. Poreski kredit u skladu sa čl. 48, 48a i 50k ZPDPL
151 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL
157 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL
161 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2021. godinu
163 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2021. godine
164 2.2. Poresko konsolidovanje
164 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
166 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP
166 3.1. Konačna poreska obaveza za 2020. godinu
168 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2021. godinu
169 PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA - SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP -
169 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
170 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1
170 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
171 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ
172 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
178 NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2020. GODINU -
180 1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje
180 1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne)podležu oporezivanju
183 2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 -
183 2.1. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržiniračuna u Kontnom okviru za druga pravna lica
185 2.2. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
185 3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP -
189 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2020. GODINU I AKONTACIJE ZA 2021. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 I PPDG-1S
189 I UVOD
189 1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja
190 2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda
190 2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda
218 3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit
219 4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze
220 I Utvrđivanje oporezive dobiti za 2020. godinu - sastavljanje PB 2 -
254 II Utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2020 godinu i akontacije za porez, odnosno za porez i doprinose za 2021. godinu u PPDG-1S
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor