REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za mart 2021. godine
9 2. Prosečna zarada za januar 2021. godine
9 3. Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu
10 4. Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju
10 5. Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu
11 6. Donet je Program podrške radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca
11 7. Izmene u načinu korišćenja sredstava subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
13 ISPLATA ZARADA IZ DIREKTNIH DAVANJA za mart - jun 2021.
15 Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
21 Obaveštenja Poreske uprave o načinu korišćenja direktnih davanja
30 Odgovori na pitanja iz prakse u vezi isplata zarada iz direktnih davanja za mart - jun 2021.
39 Utvrđene nepravilnosti u postupku poreske kontrole vezano za direktna davanja i fiskalne pogodnosti za 2020. godinu i ukazivanje na pravilno postupanje u 2021. godini
45 PORESKI SISTEM
  Porez na dobit pravnih lica
46 Donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu
  Porez na dohodak građana
47 Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu i podnošenje poreske prijave PPDG-2R - rok 17. maj 2021. godine
  Porezi na imovinu
63 Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige za 2021. godinu
83 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
84 Računovodstveno obuhvatanje troškova pozajmljivanja
93 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
93 Posebni slučajevi zapošljavanja stranaca
101 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
103 Pristanak na obradu podataka o ličnosti
105 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
107 Izmene u načinu korišćenja sredstava subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
108 Donet je Program podrške radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca
110 Pitanja i odgovori - podrška radu ugostiteljske i turističke delatnosti
113 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
114 Porez na dodatu vrednost
133 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
135 Zarade i druga primanja
142 Doprinosi
144 Potrošačke cene i inflacija
146 Kamate
148 Ostali aktuelni podaci
149 Kalendar obaveza za april 2021. godine
152 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor