Verzija 8 - 6. avgust 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 105/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 105/2020 od 5.8.2020. godine:

 • Pravilnik o službenoj odeći, odnosno uniformi čuvara u nacinanim parkovima i zaštićenim područjima
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o vođenju posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa i ugovorima o prometu nepokretnosti koji su zaključeni u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave
 • Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o merama usklađenog delovanja koje se mogu preduzeti u međunarodnom pomorskom prevozu
 • Pravilnik o klasifikaciji namene zemljišta i planskih simbola u dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja
 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda Paraćin-Zaječar-Negotin na životnu sredinu

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažuriran je segment:

  4. KAMATE
  4.6. BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope

  4.6.8. BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za AVGUST 2020. godine

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

► Ažuriran je:

  Obrazac OA

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.