Verzija 2.08 - 25. februar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 15/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

 • BUDŽET br. 5 - 25. februar 2021. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► Ažuriran je priručnik ELEKTRONSKE PRIJAVE

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2021. godini
  1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2021. godini
  1.6a Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2021. godini
  1.9a Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2021. godini

  5. OSTALI AKTUELNI PODACI
  5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► U delu OSTALA PRIMANJA, ažurirani su segmenti:

  • Otpremina prilikom odlaska u penziju

  • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.