Verzija 10.06 -15. oktobar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 74/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji  su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 74/2019 od 18.10.2019. godine:

  • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
  • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
  • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
  • Uredba o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći
  • Uredba o načinu zaključivanja i sadržini okvirnih sporazuma za dodelu kapaciteta železničke infrastrukture
  • Uredba o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju
  • Pravilnik o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe
  • Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice i načinu regulisanja železničkog saobraćaja na toj železnici
  • Pravilnik o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.