Verzija 9.08 - 24. septembar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 92/2021

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 92/2021 od 22.9.2021. godine:

 • Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti elektronskih ekrana
 • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova (prečišćen tekst)
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o tarifi (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja kojem se podnosi predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, predlog za izvršenje na osnovu verodostojne i izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti i predlog za izvršenje u kojem je kao izvršni dužnik naznačen direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o opremljenosti i uređenosti kancelarije javnog izvršitelja
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja
 • Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o imovini i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja javnog izvršitelja
 • Poslovnik o radu Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se časopisi:

  REVIZOR br. 19 - 25. septembar 2021. godine

  BUDŽET br. 17 - 25. septembar 2021. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2021. godini
1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2021. godini
1.6. Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2021. godini
1.9. Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2021. godini

5. OSTALI AKTUELNI PODACI
5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

 

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► U delu OSTALA PRIMANJA, ažurirani su segmenti:

  • Otpremina prilikom odlaska u penziju

  • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.