Verzija 1.05 - 20. januar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 3/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisikoji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 3/2020 od 17.1.2020. godine:

 • Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o denaturaciji etanola
 • Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja u postupku priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji
 • Naredba o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnog organizma virusa smeđe naboranosti ploda paradajza - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), kao i o merama koje se preduzimaju radi sprečavanja unošenja, širenja i suzbijanja tog štetnog organizma
 • Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina
 • Statut Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (prečišćen tekst)
 • Tarifa naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela na koncertima, muzičkim festivalima i muzičko-zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i političkim manifestacijama i u komercijalnim prostorima kao i po osnovu predstavljanja kao javnog saopštavanja scenskih dela uživo pred publikom

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.