Verzija 3.18 - 30. mart 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 47/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 47/2020 od 28.3.2020. godine:

 • Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o merama za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)
 • Odluka o zatvaranju graničnih prelaza (prečišćen tekst)
 • Odluka o zabrani izvoza lekova (prečišćen tekst)

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 46/2020 od 28.3.2020. godine:

 • Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (prečišćen tekst)

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 45/2020 od 28.3.2020. godine:

 • Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (prečišćen tekst)

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 44/2020 od 27.3.2020. godine:

 • Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 43/2020 od 27.3.2020. godine:

 • Uredba o merama za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)
 • Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (prečišćen tekst)
 • Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)
 • Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (prečišćen tekst)
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo (prečišćen tekst)
 • Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja
 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o carinskim obeležjima (prečišćen tekst)
 • Uputstvo o načinu i mestu sprovođenja pojačanog zdravstvenog nadzora u objektima za zdravstveno siguran smeštaj

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.