Verzija 12.05 - 11. decembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 86/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 86/2019 od 6.12.2019. godine:

  • Usklađeni dinarski iznosi naknada propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.