Verzija 9.05 - 16. septembar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 89/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 89/2021 od 15.9.2021. godine:

 • Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma
 • Akcioni plan za period 2021-2023. godine za sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021-2027. godine
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi:

  RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Socijalno osiguranje
  • Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje

  JAVNE NABAVKE
  • Oglasi o nabavkama koje su izuzete od primene zakona
  • Praksa republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

  PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
  • Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti u apoteci privatnoj praksi

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.