Verzija 1.10 - 28. januar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 6/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisikoji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 6/2020 od 24.1.2020. godine:

  • Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje
  • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
  • Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija
  • Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja
  • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

► Propis u kome su izvršene izmene drugim zakonom:

  • Zakon o kulturnim dobrima (izmena dr. zakonom)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.