Verzija 10.08 - 25. oktobar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 99/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 99/2021 od 22.10.2021. godine:

 • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u obliku naknade za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
 • Uredba o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja (prečišćen tekst)
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E-761) u Mrčajevcima na životnu sredinu
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brzih saobraćajnica IB reda na pravcima Golubac - Donji Milanovac - Brza Palanka i Kladovo-Negotin na životnu sredinu
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasne robe stranom avio-prevoziocu
 • Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje"

► Uvršten je propis u kojem je izvršena izmena drugim propisom:

 • Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći (dr. uredba)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Porez na dohodak građana

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2021. godini
  1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2021. godini
  1.6. Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2021. godini
  1.9. Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2021. godini

  5. OSTALI AKTUELNI PODACI
  5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.