Verzija 10.05 - 23. oktobar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 125/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 125/2020 od 22.10.2020. godine:

  • Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (prečišćen tekst)
  • Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja (prečišćen tekst))
  • Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

► U segmetu KAMATE, dodaje se:

  • Kamate po stopama "van dohvata ruke"

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.