Verzija 8.02 - 12. avgust 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 106/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Akcize
  - Porez na dobit pravnih lica

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažuriran je segment:

  3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
  3.1. Index potrošačkih cena u 2020. godini

  3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

 • Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.