Verzija 2.07 - 19. februar 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 12/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 11/2024 od 14.2.2024. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (prečišćen tekst)
 • Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2024. godini
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, duvanskih proizvoda, odnosno o proizvodnji i prometu srodnih proizvoda
 • Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista
 • Pravilnik o zahtevima eko-dizajna za pećnice, ploče za kuvanje i nape za domaćinstvo
 • Pravilnik o zahtevima eko-dizajna za uređaje za klimatizaciju i ventilator
 • Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja
 • Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
 • Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (prečišćen tekst)
 • Tarifa naknada za emitovanje interpretacija sa snimaka izdatih na nosačima zvuka i slike koje naplaćuje GOS - Glumačka organizacija Srbije

► Propis u kome su izvršene izmene Odlukom US:

 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (Odluka US)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažurirani su segmenti:

  3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
  Index potrošačkih cena u 2024. godini
  Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2024. godini

 

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažurirani su segmenti:

  ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA I POČETAK PRIMENE PROPISA
  • Rokovi poslovnih obaveza - Mart 2024. godine

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

 • Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.