Verzija 12.06 - 12. decembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 86/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 86/2019 od 6.12.2019. godine:

  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
3.1. Index potrošačkih cena u 2019. godini
3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

Kamate po stopama potrošačkih cena

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.