Konsultacije

Naši pretplatnici imaju pravo na besplatne telefonske konsultacije o primeni propisa iz oblasti finansijskog poslovanja, poreza, računovodstva i pravnog poslovanja privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava, od 8 – 14 časova na telefone: 011/ 361-31-56, 361-31-57 ili na e-mail: konsultacije@ipc.rs

PORESKI SISTEM, PDV i TRANSFERNE CENE:

Jovana Dedić

RAČUNOVODSTVO, MSFI i REVIZIJA:

dr Zoran Petrović

RADNO ZAKONODAVSTVO, ZARADE i DOPRINOSI:

Aleksandra Jelača, dr Slavica Kulić i Sanja Filipović

FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:

Ljubinka Kovačević i Dobrinka Gvozdenović

DEVIZNO i SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE:

Ljubinka Kovačević, Ivana Barać i Rada Lalić

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA:

dr Slavica Kulić

PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

Aleksandra Jelača

POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

dr Slavica Kulić, Aleksandra Jelača, dr Natalija Borović, Dragoš Ristić i Sanja Filipović