IPC TRENING

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Prelazak sa "PAPIRNOG" na ELEKTRONSKO POSLOVANJE - usklađivanje sa E-upravom

MESTA I DATUMI TRENINGA

 • BEOGRAD, 5. novembar 2018. - POPUNJENO
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - 220
 • NOVI SAD, 7. novembar 2018.
 • Hotel Putnik, Novi Sad, Ilije Ognjanovića 24

PREDAVAČI

 • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin - saradnik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • I deo - PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA

  • 9.30h UPOTREBA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA U POSLOVANJU PRAVNIH LICA
   • - Karakteristike i obeležja elektronskog dokumenta
   • - Vrste elektronskog dokumenta
   • - Obaveznost primene elektronskog dokumenta
   • - Izgled i forma elektronskog dokumenta
   • - Upotreba elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta
   • - Original i kopija elektronskog dokumenta
   • - Overa kopije i verodostojnost originala
   • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • 10.15h ORGANIZACIJA POSLOVANJA U SKLADU SA ZAHTEVIMA ELEKTRONSKE DOKUMENTACIJE
   • - Preduslovi za primenu elektronskog dokumenta
   • - Softverska rešenja i organizacija rada u uslovima elektronskog poslovanja
   • - Zaštita od zloupotrebe i čuvanje elektronskog dokumenta
   • - Dostavljanje i potvrda prijema elektronske dokumentacije
   • - Odgovornosti pojedinih lica u uslovima elektronskog poslovanja
   • - E-uprava
   • predavač: Branislava Šljivančanin, saradnik - konsultant IPC-a
  • 11.00h ODGOVORI NA PITANJA
  • 11.40h KAFE PAUZA

  II deo - OBAVEZNOST UPOTREBE POTPISA I PEČATA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

  • 12.00h VERODOSTOJNOST DOKUMENTACIJE BEZ PEČATA I SVOJERUČNOG POTPISA
   • - Normativni osnov za primenu potpisa i pečata u poslovanju pravnih lica
   • - Tumačenje pojma svojeručnog potpisa
   • - Elementi računovodstvene isprave
   • - Tumačenje identifikacione oznake
   • - Obaveznost registracije adrese za prijem elektronske pošte
   • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • 12.30h KARAKTERISTIKE POSLOVNE DOKUMENTACIJE U USLOVIMA SMANJENE UPOTREBE PEČATA I SVOJERUČNOG POTPISA
   • - Provera validnosti i potpunosti poslovne i računovodstvene dokumentacije
   • - Kontrola i prijem računovodstvene isprave
   • - Organizacija rada i odgovornosti u vezi upotrebe potpisa i pečata
   • - Izmene interne regulative u vezi upotrebe pečata i potpisa
   • predavač: Branislava Šljivančanin, saradnik - konsultant IPC-a
  • 13.00h ODGOVORI NA PITANJA
  • 13.30h RUČAK

  14.30h III deo - Ogledni test: TEST PRAKTIČNOG ZNANJA U VEZI PRIMENE ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I UPOTREBE PEČATA I POTPISA

  • 16.00h DODELA SERTIFIKATA

CENA TRENINGA

Za PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2018. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni: izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1028

DODATNE INFORMACIJE

Popunjen i overen PRIJAVNI LIST treba OBAVEZNO PONETI na trening.

Prethodno PRIJAVNI LIST treba DOSTAVITI organizatoru najkasnije DVA DANA pre početka treninga na fax: 011/2658-850, 3067-668, 3067-658 ili e-mail: ipcbg@sezampro.rs

Organizator treninga: IPC - Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd, tel. 011/3067-658, www.ipc.rs

Prijava