IPC TRENING

Novi SISTEMSKI ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU i
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

MESTO I DATUM TRENINGA

 • VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.
 • Hotel Breza

PREDAVAČ

 • Branislava Šljivančanin, urednik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova

SATNICA TRENINGA

 • 9.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • NOVI SISTEMSKI ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA
 • 10.00h
  • Razlozi donošenja novih zakona i ciljevi kojima se teži
  • Novine u organizaciji i pružanju zdravstvene zaštite - ponovo formiranje zdravstvenih centara, formiranje novih vrsta zdravstvenih ustanova - zdravstvene ustanove poliklinika, zavodi za laboratorijsku dijagnostiku, palijativno zbrinjavanje i radiološku dijagnostiku, mogućnosti javno privatnog partnerstva
  • Povećana prava iz zdravstvenog osiguranja - izabrani lekar bolovanje do 60 dana, stacionarno lečenje i po uputu specijaliste, prošireni osnovi osiguranja, proširen obuhvat građana obaveznim zdravstvenim osiguranjem
  • Utvrđen paket zdravstvenih usluga
  • Na nov način regulisan prekovremeni rad, dopunski rad
  • Izmenjen obračun naknade bolovanja
 • 11.10h Kafe pauza
 • 11.30h
  • Izmena osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini
  • Uvodi se registar zdravstvenih ustanova kod APR-a
  • Republički fond formira jedinstvenu listu čekanja
  • Dvostepenost u kontroli od strane Republičkog fonda
  • Arbitraža - obavezna za prihvatanje
  • Detaljno o uslovima i načinu izbora direktora
  • Regulisan je status nastavnika ili saradnika fakulteta zdravstvene struke
 • 13.00h RUČAK u restoranu hotela
 • 14.00h
  • Značajno povećana uloga Ministarstva zdravlja - vrši nadzor nad radom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i daje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti propisa koje je doneo Republički fond
  • Uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje
  • Novine vezane za apotekarsku delatnost, osnivanje, organizacija
  • Apoteka privatna praksa, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse
  • Farmaceutska inspekcija, provera kvaliteta rada
  • Nova uloga komora, kontinuirana edukacija, izdavanje licenci
  • ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE I STRUČNOG MATERIJALA
(u cenu je uključen i ručak u restoranu hotela)

ZA PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet, Pravnik ili Direktor) 4.900,00 din. + PDV
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 8.900,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1061
Prijava