IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BESPLATNO za SVE UČESNIKE
JAVNE NABAVKE - novine i praksa

TEME SAVETOVANJA

 • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - komentar nacrta

 • PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2019. godinu

 • AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 14. decembar 2018.
  Centar za kulturu PALILULA - Vlada Divljan, Mitropolita Petra br. 8 (kod hale Pionir)

PREDAVAČI

 • Tamara Mikić - Republička komisija za zaštitu prava u postupcima JAVNIH NABAVKI
 • Dobrinka Gvozdenović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
 • Ljubinka Kovačević - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
 • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE

SATNICA SAVETOVANJA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h OTVARANJE SAVETOVANJA
 • 9.45h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - komentar nacrta
  • - Novi izuzeci od primene Zakona
  • - Izmene u centralizovanim javnim nabavkama
  • - Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje, evropski pragovi i računanje rokova
  • - Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
  • - Ograničenje broja partija koje mogu da se dodele jednom ponuđaču
  • - Novi postupci
  • - Obavezni elementi plana javnih nabavki
  • - Kriterijumi za kvalitativni izbor (obavezni, fakultativni) i način dokazivanja
  • - Ekonomski najpovoljnija ponuda
  • - Uslovi za dodelu ugovora i izvršenje ugovora
  • - Pravila o izmenama ugovora i raskid ugovora
  • - Zahtev za zaštitu prava - novine u postupku pred naručiocem
 • 11.20h Pauza
 • 11.40h PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2019. godinu
  • - Planiranje predmeta, partija, višegodišnjih nabavki, procenjene vrednosti, donošenje plana
  • - Korišćenje softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje za izradu i objavljivanje plana nabavki
  • - Praktična rešenja u planiranju nabavki i primeri iz prakse
 • 13.00h PRIMERI IZ PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA
 • 13.50h STAVOVI I MIŠLJENJA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
 • 14.10h DODELA UGOVORA IZMEĐU POVEZANIH SUBJEKATA (član 7a i očekivana rešenja)
 • 14.30h AKTUELNOSTI I ODGOVORI NA PITANJA

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava