IPC JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

Nacrt NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU i NOVOG ZAKONA O REVIZIJI - javna rasprava

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • BEOGRAD, 30. avgust 2019. od 9.30-13.00h
  • DKCB, Takovska 8

PREDAVAČI

  • Aleksandar Janjušević, šef odseka za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija
  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

  • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
  • 9.30h SADRŽINA PREDLOŽENIH NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI, UZ PRIKAZ NAJVAŽNIJIH PROMENA U ODNOSU NA VAŽEĆE ZAKONE
  • 11.10h Pauza
  • 11.30h DISKUSIJA O PREDLOŽENIM NACRTIMA

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU

ZA PRETPLATNIKE IPC-a BESPLATNO
ZA OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA BESPLATNO
Napomena: Broj mesta u sali je ogeraničen - PRIJAVITE SE NA VREME
Prijava