IPC JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

AKTUELNOSTI u PDV i PORESKOM SISTEMU

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • BEOGRAD, 30. avgust 2019. od 13.00-15.00h
  • DKCB, Takovska 8

PREDAVAČ

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

  • 13.00h NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U OBRASCU POPDV
  •               PORESKI DUŽNIK I INTERNI OBRAČUN PDV
  •               PDV U GRAĐEVINARSTVU
  • 14.15h ODGOVORI NA PITANJA

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU

ZA PRETPLATNIKE IPC-a BESPLATNO
ZA OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA 2.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1072
Prijava