IPC jednodnevno SAVETOVANJE za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

TEME SAVETOVANJA


 • - NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 • - SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 24. decembar 2018.
  SAVA CENTAR, Milentija Popovića 9
 • POČETAK SAVETOVANJA u 9.30h - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019.

PREDAVAČI

 • Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Sanja Filipović, urednik - konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a

TEME I SATNICA SAVETOVANJA za Beograd 24. decembar 2018.

 • 8.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h OTVARANJE SAVETOVANJA
 • 9.50h ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 10.20h IZMENE PORESKIH PROPISA
  • - Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
  • - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • - Izmene Zakona o porezima na imovinu
  • predavači: Jovana Dedić, Sanja Filipović i Valentina Bogosavljević, urednici - konsultanti IPC-a

 • 11.10h Pauza
 • 11.30h NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.00h RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA I PLATE ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

  predavač: Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.30h OBAVEZE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U VEZI IZVRŠENJA BUDŽETA ZA 2019. GODINU

  predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.00h SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE, poreski tretman rashoda i manjkova i uspostavljanje finansijske ravnoteže
  • - Zakonska regulativa
  • - Novine u sastavljanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu
  • predavač: Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a

 • 14.00h TRETMAN SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA U 2019. GODINI

  predavači: Ljubinka Kovačević i dr Natalija Borović, urednici - konsultanti IPC-a

 • 14.30h UKIDANJE PODRAČUNA I POSLOVANJE PREKO EVIDENCIONIH RAČUNA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor i Budžet) BESPLATNO
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2018. godinu, koji do početka savetovanja NE NASTAVE pretplatu za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor i Budžet) 3.900,00 din. + PDV
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za OSTALE UČESNIKE 6.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1038

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici savetovanja koji ne plaćaju kotizaciju (ili plaćaju nižu kotizaciju) treba da ponesu na savetovanje časopis Revizor br. 25 koji im je dostavljen sredinom decembra, a koji služi kao materijal za savetovanje.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava