IPC jednodnevno SAVETOVANJE za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

TEME SAVETOVANJA

 • - Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

 • (s obzirom da strane firme imaju obavezu dostavljanja izveštaja svojim vlasnicima tokom januara 2019. IPC je odlučio da ovu temu obrađuje već od ovog savetovanja)

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019.)
  SAVA CENTAR, Milentija Popovića 9

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević - urednik - konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić - urednik - konsultant IPC-a
 • Sanja Filipović - urednik - konsultant IPC-a

TEME I SATNICA SAVETOVANJA za Beograd 24. decembar 2018.

 • 8.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h OTVARANJE SAVETOVANJA
 • 9.50h ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 10.20h IZMENE PORESKIH PROPISA (I deo)
  • - Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
  • - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • - Izmene Zakona o porezima na imovinu
  • predavači: Jovana Dedić, Sanja Filipović i Valentina Bogosavljević - urednici - konsultanti IPC-a

 • 11.10h Pauza
 • 11.30h IZMENE PORESKIH PROPISA (II deo)
  • - Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • - Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • - PDV (aktuelnosti iz prakse)

  predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.20h NOVINE U UTVRĐIVANJU POREZA NA DOBIT za 2018. godinu

  predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.50h OSTALE AKTUELNE IZMENE ZAKONA
  • IZMENE I DOPUNE:
   • - Zakona o privrednim društvima
   • - Zakona o stečaju
   • - Carinskog zakona
   • predavači: Jelena Jovanović, Valentina Bogosavljević i Milena Filipović-Plećić, urednici - konsultanti IPC-a

 • 13.20h SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu
  • - Novine u sastavljanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu
  • - Zakonska regulativa i novine koje se očekuju u 2019. godini
  • predavač: dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a

 • 14.50h PRELAZAK PREDUZETNIKA SA PRIMENE SISTEMA PROSTOG NA PRIMENU SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA od 1. januara 2019. godine
 • predavač: dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor i Budžet) BESPLATNO
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2018. godinu, koji do početka savetovanja NE NASTAVE pretplatu za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor i Budžet) 3.900,00 din. + PDV
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za OSTALE UČESNIKE 6.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1037

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici savetovanja koji ne plaćaju kotizaciju (ili plaćaju nižu kotizaciju) treba da ponesu na savetovanje časopis Revizor br. 25 koji im je dostavljen sredinom decembra, a koji služi kao materijal za savetovanje.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava