IPC online pripremna OBUKA
za sticanje profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)


- Besplatno za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

od 1. oktobra

  IPC doo u saradnji sa Komorom ovlašćenih revizora organizuje pripremnu obuku za sticanje profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva
  (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

  Polaganje za dobijanje zvanja organizuje i vrši Komora ovlašćenih revizora.

  Na osnovu stečenog profesionalnog zvanja Revizor, knjigovodstvene agencije mogu dobiti dozvolu za rad koju izdaje Komora ovlašćenih revizora, a koja će biti uslov za obavljenje delatnosti od 1. januara 2023. godine.

  Prvi predmet za koji će se organizovati online obuka je:


  Teorija i principi računovodstva (predavač: dr Zoran Petrović).


  Obuka počinje 1. oktobra i traje 3 dana po 4 nastavna časa. Obuka će se odvijati radnim danima od 10h.

  Za obuku se možete prijaviti putem sajta www.ipc.rs

KOTIZACIJA za IPC online OBUKU

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE OBUKE (po svakom od predmeta)
- ukupno ima 5 predmeta
12.500,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1208


Prijava za obuku