IPC online pripremna OBUKA
za sticanje profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)


- Besplatno za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

  IPC doo u saradnji sa Komorom ovlašćenih revizora organizuje pripremnu obuku za sticanje profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva
  (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

  Polaganje za dobijanje zvanja organizuje i vrši Komora ovlašćenih revizora.

  Na osnovu stečenog profesionalnog zvanja Revizor, knjigovodstvene agencije mogu dobiti dozvolu za rad koju izdaje Komora ovlašćenih revizora, a koja će biti uslov za obavljanje delatnosti od 1. januara 2023. godine.


  Termini održavanja obuka za novembarski rok:

  1. Poslovni informacioni sistemi - 2 dana
      (29. i 30. oktobar od 16-19h)

  2. Finansijska analiza - 3 dana
      (1, 2. i 3. novembar od 16-19h)

  3. Teorija i principi računovodstva (predavač: dr Zoran Petrović) - 3 dana
      (4, 5. i 6. novembar od 16-19h)


  Za obuku se možete prijaviti putem sajta www.ipc.rs

  KOTIZACIJA za IPC online OBUKU - po predmetu

  KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
  KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 8.500,00 din. + PDV
  CENA za OSTALE SLUŠAOCE OBUKE 12.500,00 din. + PDV

  Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1217