Besplatna online OBUKA

Obuka za primenu podzakonskih akata
donetih na osnovu Zakona o računovodstvu

#praksaispredteorije

1. Učesnici obuka

  Obuka je namenjena računovođama (iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga), revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu moraju da primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020), kao i Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

2. Način izvođenja obuka

  - Obuka se održava putem webinara.
  - Obuka je besplatna.
  - Učesnici obuke mogu obuku pratiti na računaru, tabletu ili putem mobilnog telefona.
  - Učesnici obuke dobijaju link za pristupanje obuci.
  - Učesnici obuke mogu da postavljaju pitanja tokom obuke (porukom).
  - Organizaciju i izvođenje obuke sprovodi prof. dr Zoran Petrović, ovlašćeni revizor.
  - Nadzor nad sprovođenjem obuke vrši Ministarstvo finansija Republike Srbije.

3. Vrste obuke

  Biće organizovana obuka u trajanju od 3 dana, po četiri školska časa dnevno, u dva bloka, sa pauzom od 20 minuta između blokova.

4. Vreme održavanja obuka

  31.maj, 2. i 4. jun 2021. godine, u periodu od 12-16 časova - popunjeno

  1, 3. i 7. jun 2021. godine - novi termin
            

5. Način prijavljivanja polaznika obuke

  Da bi neko učestvovao u obuci neophodno je da dostavi sledeće podatke:

  - ime i prezime,

  - naziv firme/ustanove,

  - radno mesto i

  - mejl adresa (ovaj podatak mora biti tačan, jer u slučaju pogrešne mejl adrese neće biti dobijen link za učestvovanje u obuci).

   

   Podaci se dostavljaju organizatoru na jedan od sledećih načina:

  - elektronskom prijavom koja se može naći na sajtu: www.ipc.rs ili

  -popunjavanjem dostavljenog prijavnog lista

  Podaci se moraju dostaviti najkasnije tri dana pre početka obuke.

6. Plan obuke

  Obuka bi se držala po sledećem planu:

  1 jun: Priručnik za primenu Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

  1. prikaz Priručnika i način njegove primene,

  2. raščlanjavanje računa u analitičkom kontnom planu,

  3. novi računi u Kontnom okviru,

  4. obračun amortizacije stalne imovine,

  5. odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom.

  3. jun: Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

  1. struktura Priručnika,

  2. upotreba Priručnika u slučajevima kada Pravilnik sadrži opšte smernice:

  a) shodna primena odredbi Pravilnika, MSFI i MSFI za MSP,

  b) priznavanje i vrednovanje prihoda,

  c) poslovni modeli za upravljanje finansijskim sredstvima,

  d) stalna imovina namenjena prodaji i prestanak poslovanja,

  e) rezervisanje,

  f) državno dodeljivanje,

  3. sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje obveznika primene Pravilnika i

  4. odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom.

  7. jun: Uporedni prikaz vrednovanje sredstava (u MSFI, MSFI za MSP i Pravilniku za mikro i druga pravna lica) sa prikazom primera obrađenim u Priručnicima

  1. primena modela revalorizacije,

  2. kapitalizovanje troškova pozajmljivanja,

  3. investicione nekretnine,

  4. biološka sredstva,

  5. zalihe,

  6. rezervisanje za otpremnine i jubilarne nagrade i

  7. odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom.

Anketa