IPC webinar za MSFI

OBUKA za PRIMENU MSFI

U okviru obuke obrađuju se svi trenutno važeći MRS, MSFI i prateća Tumačenja, uz prikaz razlike u odnosu na MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica. Zbog toga je obuka namenjena svim računovođama i revizorima koji u svom radu koriste MSFI, MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica.

TRAJANJE, POČETAK I NAČIN IZVOĐENJA OBUKE

  • Trajanje obuke je 10 dana po 4 školska časa (ponedeljak, sreda petak).
  • Obuka počinje u ponedeljak, 6. novembra 2023. godine.
  • Način izvođenja obuke: online, uz mogućnost dobijanja video snimka obuke.

MATERIJAL ZA OBUKU

  1. Priručnik za primenu MSFI (2 knjige), autor Zoran Petrović, izdanje IPC 2021. godine
  2. Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike (3 knjige), autori: Zoran Petrović i Jovana Dedić izdanje IPC 2021. godine

Nije neophodno predznanje u vezi sa MSFI.

PREDAVAČ

Obuku izvodi Zoran Petrović.

Zoran Petrović ove obuke izvodi od 2003. godine (nije greška u godini - ove godine se slavi jubilej: 20 godina od držanja ovakvih obuka u Republici Srbiji). Učesnici obuka su bili računovođe, poreski inspektori, revizori, finansijski direktori, interni revizori.

PROGRAM OBUKE

Dan Lekcija
I Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja
MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine
MRS 34 Periodično finansijsko izveštavanje
II MSFI 8 Segmenti poslovanja
MRS 24 Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
MRS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
MRS 33 Zarade po akciji
MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti
III MRS 2 Zalihe
MRS 41 Poljoprivreda
IV MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
V MRS 40 Investicione nekretnine
MRS 38 Nematerijalna imovina
MSFI 6 Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa
VI MSFI 16 Lizinzi
MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
VII MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine
MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
VIII MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima
IX MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija
MSFI 9 Finansijski instrumenti
MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške
MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda
X MRS 27 Pojedinačni finansijski izveštaji
MSFI 10 Konsolidovani finansijski izveštaji
MSFI 3 Poslovne kombinacije
MSFI 11 Zajednički aranžmani
MSFI 12 Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za OBUKU CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE 69.000,00 + PDV
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE koja uključuje dobijanje: Priručnika za primenu MSFI i Priručnika za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike 79.000,00 + PDV
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE koja uključuje dobijanje: Priručnika za primenu MSFI i Priručnika za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike 99.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1438Prijava