IPC TRENING

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA za 2018. godinu

MESTO I VREME TRENINGA

 • BEOGRAD, 6. februar 2019.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

PREDAVAČI

 • dr Zoran Petrović - urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić - urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.30h OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA
  • - Zakonska, podzakonska i profesionalna računovodstvena regulativa koja reguliše obračun računovodstvene amortizacije osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava
  • - Određivanje da li se sredstvo amortizuje ili ne i ako se amortizuje da li se za neki njegov deo amortizacija posebno obračunava
  • - Određivanje tehnike za obračun amortizacije
  • - Određivanje kada se započinje sa obračunom amortizacije i kada se sa njim prestaje
  • - Osnovica za obračun amortizacije (amortizacioni iznos)
  • - Vek upotrebe (korišćenja)
  • - Metode amortizacije
  • predavač: dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.00h Kafe pauza
 • 11.30h OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
  • - Razvrstavanje stalnih sredstava po amortizacionim grupama
  • - Obračun poreske amortizacije osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu OA i Obrascu OA/I
  • - Novine u obračunu poreske amortizacije nematerijalnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu OA/N za 2018. godinu
  • - Otuđenje stalnih sredstava i prestanak obračuna poreske amortizacije
  • - Obračun poreske amortizacije za stalna sredstva stečena putem statusne promene
  • - Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava u postupku likvidacije ili stečaja
  • predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.30h RUČAK u restoranu
 • 14.30h OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA ZA 2018. GODINU

  predavač: dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a

 • 15.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA TRENINGA

Za pretplatnike na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 8.500,00 din. + PDV
Puna cena treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeniČ izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1046
Prijava