IPC TRENING

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

MESTO I DATUM TRENINGA

 • VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019. od 10h
 • Hotel Breza

PREDAVAČI

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

SATNICA TRENINGA

 • 9.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • I deo
  Zakonodavno - normativni deo
  PRAVNI OKVIR I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
 • 10.00h Normativni osnov i odgovornosti pojedinih lica u postupku uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 10.45h Uspostavljanje sistema upravljanja rizicima
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.15h Kafe pauza
 • 12.30h Procedura i postupci uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • 13.15h Pravni okvir, interna akta i procedure finansijskog upravljanja i kontrole koje donosi korisnik javnih sredstava
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 14.00h RUČAK u restoranu hotela
 • 15.00h Provera nivoa uspostavljanja i efikasnosti funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • 15.45h Uspostavljanje sistema interne revizije
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • II deo
  Ogledni deo
  MODELI AKATA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
  • 16.30h Ogledni model uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • Modeli akata
  • Primeri procedura i dijagrama aktivnosti
  • Interaktivna diskusija

  Života Antić, dr Natalija Borović

CENA KOTIZACIJE I STRUČNOG MATERIJALA

ZA PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 6.900,00 din. + PDV
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 10.900,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1062