IPC SAVETOVANJE - TRENING

- Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
i RAD u NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI
- JAVNE NABAVKE u praksi

POPUST za IPC PRETPLATNIKE za 2020.

SPECIJALNA POGODNOST
Dobija se i priručnik Novi Zakon o javnim nabavkama sa komentarom:
1. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - tekst Zakona - (primena od 1. jula 2020)
2. KOMENTAR novog Zakona o javnim nabavkama

MESTO I DATUM SAVETOVANJA - TRENINGA

  • VRNJAČKA BANJA, 29. i 30. jun 2020. - Hotel ALEKSANDAR - popunjeno

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA - TRENINGA - 1. dan

9.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
  NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
10.00h - Pragovi
- Određivanje procenjene vrednosti
- Podela nabavke u partije
- Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
- Komunikacija u postupku javne nabavke
INSTRUKCIJE za RAD u NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI
11.30h Pauza
11.50h - Vrste postupaka, tehnike i instrumenti u postupcima, posebni režimi nabavke
- Plan javnih nabavki
- Konkursna dokumentacija
- Oglasi o javnoj nabavci
12.20h - Načela
- Izuzeci od primene zakona
- Centralizovane javne nabavke
- Računanje i određivanje rokova
13-14h RUČAK
14.00h - Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
- Način dokazivanja ispunjenosti uslova
- Kriterijumi za dodelu ugovora
- Podnošenje, prijem i otvaranje ponuda
- Uslovi za dodelu ugovora, odluke u postupku javne nabavke
- Izvršenje i izmene ugovora
14.50h - Zaštita prava u postupcima javnih nabavki (naručilac / Republička komisija za zaštitu prava)
- Prekršajna odgovornost
15.45h Odgovori na pitanja

SATNICA SAVETOVANJA - TRENINGA - 2. dan:

  JAVNE NABAVKE U PRAKSI
10.00h Nabavke na koje se zakon ne primenjuje
10:40h Računanje rokova u postupku javne nabavke
11:30h Odgovori na pitanja iz prakse
12:00h Završetak savetovanja

CENA KOTIZACIJE

ZA IPC PRETPLATNIKE na KOMPLET specijalizovanih godišnjih izdanja za JAVNE NABAVKE (elektronski paketi IPC.JaN + časopis Pravnik) 11.900,00 din. + PDV
Puna cena za ostale učesnike 16.900,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:  Izvođenje savetovanja-treninga, Priručnik - Novi Zakon o javnim nabavkama, Ručak i Kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34   Poziv na broj: 1121

SMEŠTAJ: Možete rezervisati direktno u hotelima na Paliću i Vrnjačkoj Banji ili preko agencije Astakos na tel: 063/337-606 ili e-mail: officebg@astakos.com, zana@astakos.com.