IPC webinar Pripreme za sastavljanje završnog računa i popis imovine i obaveza za budžetske korisnike

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za BUDŽETSKE KORISNIKE

BEOGRAD, DKC - Dečji kulturni centar, Takovska 8
29. novembar 2023. od 10h

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za BUDŽETSKE KORISNIKE od 1. januara 2024.
IZMENE BUDŽETSKIH PROPISA
NOVINE U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2024. godini
PRIPREME ZA SASTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA i POPIS
UPUTSTVA ZA PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONIM SISTEMIMA SPIRI I ISKRA

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • Beograd, DKC - Dečji kulturni centar, Takovska 8
    29. novembar 2023. od 10h

SATNICA SAVETOVANJA

10.00h

OTVARANJE SAVETOVANJA

10.20h

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za BUDŽETSKE KORISNIKE od 1. januara 2024.

10.50h

NOVINE U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2024. godini
PREMA IZMENAMA BUDŽETSKIH PROPISA

- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
- Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

11.20h

Pauza

11.30h

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA za 2023. godinu
za BUDŽETSKE KORISNIKE I POPIS IMOVINE i OBAVEZA

- Usaglašavanje potraživanja i obaveza
- Amortizacija i rashodovanje sredstava na kraju godine
- Procedura i rokovi sprovođenja popisnih radnji
- Popis imovine i obaveza (bilansna i vanbilansna imovina)
- Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
- Odgovornosti pojedinih lica u postupku sprovođenja popisa

12.45h

SPECIFIČNOSTI I NAJČEŠĆE GREŠKE U POPISU

13.00h

PRIMENA ELEKTRONSKIH FAKTURA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

13.15h

UPUTSTVA ZA PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONIM SISTEMIMA SPIRI I ISKRA
- Rad u informacionom sistemu SPIRI
- Rad u informacionom sistemu ISKRA

14.00h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za SAVETOVANJE CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu
(Pretplatnici na časopis Budžet ili elektronski paket IPC.FiP za 2024. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 27. novembra 2023.

BESPLATNO

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

8.000,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE savetovanja koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 20) 14.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 14481


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete postaviti do 27. novembra 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava