BEOGRAD, 6. februar 2019.

Treninzi
OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA za 2018. godinu
 • Beograd, Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)
 • Predavači:
  • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

BEOGRAD, 8. februar 2019.

Treninzi
ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA
 • Beograd, Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)
 • Predavači:
  • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava