PALIĆ, 8. i 9. april 2019.

Treninzi
 • TEMA:
  • USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
 • MESTO:
  • Palić, Hotel Park - Mala gostiona
 • PREDAVAČI:
  • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava

PALIĆ, 10. april 2019.

Treninzi
 • TEMA:
  • Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA
 • MESTO:
  • Palić, Hotel Park - Mala gostiona
 • PREDAVAČI:
  • Autor: prof. dr Nada Trifković
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava