Novi sistemski ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

Treninzi
 • TEME:
  • Novi sistemski ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA
  • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU i
  • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 • MESTA:
  • Vrnjačka Banja, 5. jun 2019. - Hotel Breza
 • PREDAVAČI:
  • Radica Pejčinović Bulajić, pomoćnik ministra zdravlja (Sektor za organizaciju zdravstvene službe)
  • Branislava Šljivančanin, urednik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova
  • Tatjana Šipetić, dipl. farm. spec., direktor Farmaceutske komore
Detaljnije Prijava

Nove obaveze DIREKTORA ŠKOLA

Treninzi
 • TEMA:
  • Novine U ODGOVORNOSTI, STATUSU I OBAVEZAMA DIREKTORA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
  • METODIČKO UPUTSTVO I PRIPREMNI TRENING ZA DIREKTORE ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU
  • ŠTA NAJČEŠĆE KONTROLIŠE D.R.I. U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
 • MESTA:
  • Palić, 31. maj 2019. - Mala gostiona
  • Vrnjačka Banja, 5. jun 2019. - Hotel Breza
 • PREDAVAČI:
  • Autor: prof. dr Nada Trifković
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Treninzi
 • TEMA:
  • USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
 • MESTO:
  • Vrnjačka Banja, 5. jun 2019. - Hotel Breza
 • PREDAVAČI:
  • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava

NOVI CARINSKI ZAKON

Treninzi
 • TEMA:
  • NOVI CARINSKI ZAKON - početak primene od 16. juna 2019.
 • MESTO:
  • Beograd, 31. maj 2019. - Edukativni centar IPC-a
 • PREDAVAČ:
  • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava