IPC online TRENING - 10. mart 2021. od 10h

Treninzi

TEMA:

  • POREZI NA IMOVINU
    UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021. i PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

PREDAVAČ:

  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING - 12. mart 2021. od 10h

Treninzi

TEMA:

  • USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

PREDAVAČI:

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING - 24. mart 2021. od 10h

Treninzi

TEMA:

  • E-POSLOVANJE I PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

PREDAVAČI:

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening