IPC online TRENING

TRENING na vašem RAČUNARU

PRIMENA MSFI 15 prihod od ugovora sa kupcima
PDV - nastanak poreske obaveze i utvrđivanje poreske osnovice za obračun PDV

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 5. februar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

  PRIMENA MSFI 15 PRIHOD OD UGOVORA SA KUPCIMA - I deo
10.00h Delokrug MSFI 15
  Osnovni pojmovi bitni za razumevanje i primenu MSFI 15
  Priznavanje - koraci 1 i 2 propisani MSFI 15
       a) Identifikovanje ugovora sa kupcima (korak 1)
       b) Identifikovanje pojedinačnih obaveza u ugovoru sa kupcima (korak 2)
  Vrednovanje - određivanje cene transakcije (korak 3)
  Raspodela cene transakcije na obaveze na činjenje (korak 4)
11.30h Pauza
  PRIMENA MSFI 15 PRIHOD OD UGOVORA SA KUPCIMA - II deo
11.50h Prezentacija - Merenje napretka ka potpunom ispunjenju obaveze na činjenje i priznavanje prihoda (korak 5)
       a) Metode za merenje napretka
       b) Razumno merenje napretka ka ispunjenju obaveze na činjenje
       c) Troškovi u vezi sa ugovorima sa kupcima
  Obelodanjivanja zahtevana MSFI 15
  Primena MSFI 15 na specifične promene u vezi sa prihodima (popusti kupcima, vraćanje robe od strane kupaca, plaćanja kupcima, davanje garancija kupcima, prihodi po osnovu pružanja usluga i dr.).
  Odgovori na pitanja
13.00h Pauza
13.15h PDV - Nastanak poreske obaveze, utvrđivanje poreske osnovice za obračun PDV, naknadna izmena poreske osnovice
14.15h Odgovori na pitanja

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 7.500,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Priručnik za primenu MSFI 15) 14.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1156


ili
Zbog kompleksnosti MSFI 15 poželjno je pitanja postaviti u pisanoj formi pri prijavljivanju na online trening, do 1. februara 2021. na:
e-mail: info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava