IPC online TRENING

TRENING na vašem RAČUNARU

ANALIZA POSLOVANJA I SMANJENJE RIZIKA U POSLOVANJU

POSEBAN DODATAK: Sastavljanje CASH FLOW izveštaja

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Cilj treninga: Pre predaje finansijskih izveštaja ili pre donošenja odluke da se zadužite kod kreditora, potrebno je da proverite vaše poslovanje onako kako će to uraditi vaši poverioci (banke, dobavljači, budući investitori …).

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 9. februar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČ

  • Milena Filipović - Plećić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

  ANALIZA POSLOVANJA
  • Finansijska analiza:
  - Analiza sredstava i izvora sredstava
  - Analiza likvidnosti i solventnosti
  - Pokazatelji uspešnosti poslovanja (produktivnost, ekonomičnost, profitabilnost)
  - Racio zaduženosti i efikasnost upravljanja (D/E, D/A, dani vezivanja zaliha, kupaca i dobavljača)
  • SWOT i PEST analize
  SMANJENJE RIZIKA U POSLOVANJU
  • Planiranje - izvršenje - kontrola - unapređenje
  • Izbor odgovarajućeg instrumenta obezbeđenja
  CASH FLOW IZVEŠTAJ
  • Sastavljanje Cash flow izveštaja za potrebe menadžmenta ali i za tekuće potrebe službe finansija
  ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala-stručnih tekstova iz časopisa Direktor br. 5/2019, 10/2019, 12/2019 i 7-8/2020, pre održavanja treninga (elektronskim putem), kao i prezentaciju i radni materijal (primere u excel-u) po završetku treninga. 5.900,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala-stručnih tekstova iz časopisa Direktor br. 5/2019, 10/2019, 12/2019 i 7-8/2020, pre održavanja treninga (elektronskim putem), kao i prezentaciju i radni materijal (primere u excel-u) po završetku treninga. 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1157


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 7. februara 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava