IPC online TRENING
10. mart 2021. godine

POREZI NA IMOVINU

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021. godinu i PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO TRENINGA

 • 10. mart 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČ

 • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI ZA 2021. GODINU
 • - Predmet oporezivanja
  - Poreski obveznik
  - Utvrđivanje poreske osnovice sa posebnim akcentom na fer vrednost kao osnovicu poreza na imovinu
  - Nastanak i prestanak poreske obaveze
  - Poreska stopa
  - Poreska oslobođenja
  - Poreski krediti
  - Utvrđivanje i plaćanje poreza
  - Iskazivanje podataka u novim poreskim prijavama
 • 12.00h Pauza
  12.15h ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA PRAKTIČNOM PRIMERU I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM
 • - Iskazivanje podataka u novom Obrascu PPI-1 sa pripadajućim obrascima u skladu sa Pravilnikom o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
  - Iskazivanje podataka u specifičnim slučajevima
 • 13.45h Pauza
  14.00h AKTUELNA I SPECIFIČNA PITANJA
 • - Pomoćni objekti
  - Predmet oporezivanja - specifični slučajevi (kada na nepokretnosti pored prava svojine postoje i druga prava, zakup kao predmet oporezivanja...)
  - Utvrđivanje poreske osnovice sa posebnim akcentom na fer vrednost kao osnovicu poreza na imovinu
  - Prestanak poreske obaveze (adaptacija, rekonstrukcija, rušenje objekta)
  - Ostala specifična pitanja
 • KOTIZACIJA za online TRENING

  KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 5.500,00 din. + PDV
  CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Časopis Revizor 6 i 7) 9.500,00 din. + PDV

  Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1166


  Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 8. marta 2021. godine na:
  e-mail:
  info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658  Prijava