IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE
14. maj 2021. godine od 10-15hDOKAZIVANJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
I ODLUKE O OKONČANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJETrening je namenjen:
Svim licima javnog i privatnog sektora koji učestvuju u postupcima javnih nabavki kao naručioci ili ponuđači
Cilj treninga:
Upoznavanje sa zakonskim odrebama i praktičnim rešenjima koja nudi Portal javnih nabavki, kao i otklanjanje najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki koje je pokazala dosadašnja praksa.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 14. maj 2021. od 10-15h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena JovanoviĆ, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
- pravni osnov
- način dokazivanja
- izjava subjekta čiji se kapaciteti koriste kao sastavni deo ponude
- rad na Portalu
11.00h Dokazi u postupku javne nabavke i njihova provera
- rad u Portalu
- nepostojanje obaveznih i dodatnih osnova za isključenje
- kriterijumi za izbor privrednog subjekta
- dostavljanje dokaza i njihova provera
Stručna ocena ponuda
12.00h Pauza
12.15h Odluka o okončanju postupka
- uslovi za dodelu ugovora
- odluka o dodeli ugovora
- odluka o obustavi postupka
13.15h Odustanak od ponude
- posledice odustanka ponuđača ili člana grupe ponuđača pre okončanja postupka
- posledice odustanka po okončanju postupka
- opoziv ponude
- obaveze naručioca
Prikaz rada na Portalu javnih nabavki
14.00h ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena pre i tokom treninga

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu za javne nabavke 6.400,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i
dobijanje propratnog stručnog materijala (časopisi Pravnik br. 1a i 6a)
11.400,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1182


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 12. maja 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava