IPC online TRENING
16. decembar 2021. godineUNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO - 1.1.2022.
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Trening je namenjen:
Svim pravnim licima privatnog i javnog sektora.
Cilj treninga:
Praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka u radu u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO, kao i pravilan unos šifara po novim šifarnicima.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 16. decembar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

TEME TRENINGA

10.00h PRIJAVA, PROMENA i ODJAVA u CROSO
- Prijava radnog odnosa
- Prijava privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu (obaveznost)
- Storniranje prijave, promene i odjave u CROSO
- Automatska odjava (obaveza postupanja poslodavca)
- Uslovi za sprovođenje prijave, promene i odjave u CROSO (pravni akti)
11.30h Pauza
11.45h AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO
- Šifarnik zanimanja
- Šifarnik kvalifikacija
- Obaveza ažuriranja i unošenja podataka prema Listi kvalifikacija od 1.1.2022. godine
13.15h ODGOVORNOST I KAZNE
13.30h ODGOVORI na PITANJA

UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO sa posebnim osvrtom
na PRAKTIČNA REŠENJA PRILIKOM RADA U CROSO

Pravilan unos prijave, promene i odjave u CROSO, kao i izvrašavanje obaveze kontinuiranog ažuriranja podataka u ovom registru jedno je od najvažnijih obaveza svakog poslodavca i zaposlenih koji rade na ovim poslovima. Nepravilan unos i neažuriranje podataka ima za posledicu probleme u radu poslodavaca i prilikom ostvarivanja prava zaposlenih, kao i prekršajnu odgovornost i novčano kažnjavanje.

Cilj ovog treninga je da se učesnici upoznaju sa praktičnim rešenjima prilikom rada u CROSO, kako bi se sprečile pogrešne prijave zaposlenih i radno angažovanih lica, kao i pogrešan unos podataka iz šifarnika.

Na IPC online TRENINGU će se kroz predavanje i praktičnim prikazom specifičnih primera iz prakse omogućiti učesnicima da ovladaju radom i pravilnim unosom podataka u CROSO.

Trening je namenjen izvršiocima pravnih službi kod privrednih subjekata i budžetskih korisnika, rukovodiocima iz oblasti pravnog poslovanja, sekretarima škola, kao i drugim pravnim licima i preduzetnicima koji rade na poslovima prijave i ažuriranja podataka u CROSO, a svaki učesnik IPC online TRENINGA dobiće prezentaciju sa primerima iz prakse.

KOTIZACIJA za online TRENING

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 4.700,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga
(uključuje i dobijanje časopisa Pravnik br. 7-8 i 9)
8.700,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1230


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 14. decembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava