Snimak IPC online TRENINGA
8. jun 2021. od 10hZbog aktuelnosti teme, velikog interesovanja i izuzetno
pozitivnih ocena o kvalitetu i praktičnosti održanog treninga,
ponavljamo IPC online trening od 17. maja 2021

OBAVEZE svih PRAVNIH LICA (od 1. maja) u vezi ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
po novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJETrening je namenjen:
Svim pravnim licima privatnog i javnog sektora.
Cilj treninga:
Upoznavanje sa novim zakonskim obavezama i priprema akata koja se dostavljaju nadležnom arhivu na saglasnost.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 8. jun 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

   
  SNIMAK IPC online TRENINGA od 17. maja 2021.
10.00h POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI
- Šta donosi novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
- Šta predstavlja arhivsku građu i dokumentarni materijal
- Arhivska građa i dokumentarni materijal u elektronskom obliku
- Ko se smatra stvaraocem i imaocem arhivske građe i dokumentarnog materijala
10.45h OBAVEZE STVARAOCA I IMAOCA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA
- Koje su obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe
- Određivanje odgovornog stručnog lica
- Predaja arhivske građe nadležnom arhivu
- Vođenje i prepis arhivske knjige
11.45h Pauza
12.00h UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
- Obaveza donošenja opštih akata i slanje na saglasnost nadležnom arhivu
- Uništavanje dokumentarnog materijala kome je istekao rok trajanja
- Novčane kazne
12.30h UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA PO POSEBNIM PROPISIMA
- Razvrstavanje dokumentarnog materijala
- Čuvanje dokumentarnog materijala prema posebnim propisima
(radni odnosi, računovodstvo, javne nabavke, privredna društva)
- Upravljanje dokumentima državnih organa, organa autonomne pokrajine, imaoca javnih ovlašćenja i drugih korisnika javnih sredstava
- Modeli akata sa primerima iz prakse
13.30h ODGOVORI NA PITANJA
14.00h ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena tokom treninga

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
CENA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 5.400,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga
(uključuje i dobijanje časopisa Pravnik br. 4 i 5)
9.400,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1187


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 6. juna 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava