IPC online TRENING
20. i 21. maj 2021. od 10-15h

PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV
(poseban akcenat na primerima iz prakse)

ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA 


TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Trening je namenjen:
svim obveznicima PDV - privrednim društvima, preduzetnicima, javnim preduzećima, korisnicima budžetskih sredstava i dr. Svrha ovog treninga i Priručnika za primenu Pravilnika o PDV koji čini materijal je da korisnicima maksimalno olakša razumevanje odredaba novog Pravilnika o PDV i njihovu primenu u praksi. Zakonska regulativa kojom se uređuje porez na dodatu vrednost je karakteristična po velikom broju donetih podzakonskih akata. Pored Zakona o PDV, navedenu regulativu čini još i 27 pravilnika i 3 uredbe. Da bi olakšalo primenu zakonske regulative Ministarstvo finansija je odlučilo da donese Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji se sastoji od 282 člana i koji obuhvata sve postojeće pravilnike Pored integracije u jedinstveni pravilnik, postojeći pravilnici pretrpeli su i značajne izmene.

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 20. i 21. maj 2021. od 10-15h

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA za I i II DAN

 10.00h PRIMENA PRAVILNIKA O PDV - nova pravila za:
- oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva,
- utvrđivanje poreske osnovice i naknadne izmene poreske osnovice,
- određivanje reklamnog materijala, poslovnih uzoraka i drugih poklona manje vrednosti,
- način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i bez prava na odbitak prethodnog poreza,
- prenos celokupne ili dela imovine,
- način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka,
- izdavanje računa,
- vođenje evidencije o PDV i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV,
- ostale novine u primeni PDV.
14.30h ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu uključuje i dobijanje Priručnika za primenu Pravilnika o PDV 11.500,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga uključuje i dobijanje Priručnika za primenu Pravilnika o PDV 18.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1178


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Treninga, možete postaviti do 18. maja 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava