IPC online TRENING
7. decembar 2021. godine


OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Trening je namenjen:
Svim pravnim licima javnog i privatnog sektora.
Cilj treninga:
Praktična priprema javnog i privatnog sektora za elektronsko fakturisanje.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 7. decembar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
  • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a

TEME TRENINGA

10.00h

OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA

- Pojam, vrste i punovažnost elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa
- Elektronsko fakturisanje kao novina u pravnom sistemu i poslovanju pravnih subjekata
- Početak obavezne primene elektronske fakture (rokovi primene)
- Subjekti na koje se odnosi obaveza izdavanja i prijema elektronske fakture
- Primer elektronske fakture - pojam, sadržaj i ostali prateći dokumenti
- Validnost elektronske fakture kao računovodstvene isprave i kako se potvrđuje
- Primena fakture u papirnom obliku i slučajevi kada se primenjuje
- Sistem elektronskih faktura (SEF)
- Registracija subjekata u sistemu elektronskih faktura - nadležnosti i ovlašćenja
- Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

11.30h Pauza
12.00h

IZDAVANJE I PRIJEM ELEKTRONSKE FAKTURE U SEF-u

- Način pristupa i korišćenje sistema elektronskih faktura i dostavljanje prateće
i druge dokumentacije kroz sistem - primer
- Osnovni moduli sistema elektronskih faktura
- Praktičan primer izdavanja, slanja, prijema i potvrde prijema elektronske fakture
(iz ugla izdavaoca i iz ugla primaoca)
- Čuvanje elektronskih faktura
- Nedoumice u vezi elektronskog fakturisanja (CRF, SUF, avansni račun, predračun…)
- Odgovori na pitanja sa treninga održanog 20. oktobra 2021.

13.30h ODGOVORI na PITANJA

KOTIZACIJA za online TRENING

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 4.500,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga
(uključuje i dobijanje časopisa Revizor br. 16. i 17)
9.500,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1229


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 3. decembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava