IPC TRENING

ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA

Cilj treninga: PRE predaje finansijskih izveštaja ili PRE donošenja odluke da se zadužite kod kreditora, proverite vaše poslovanje onako kako će to uraditi vaši poverioci (banke, dobavljači, budući investitori...). Na taj način obezbedite sebi bolju pregovaračku poziciju, povoljnije kredite, odgovarajuće instrumente obezbeđenja i smanjite rizik vašeg poslovanja.

MESTO I DATUM TRENINGA

  • BEOGRAD, 19. februar 2020., Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - A 220

PREDAVAČ

  • Milena Filipović - Plećić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
9.30h ANALIZA POSLOVANJA
  Finansijska analiza:
  - Analiza sredstava i izvora sredstava
  - Analiza likvidnosti/NOF, kupci - broj dana naplate, dobavljači - broj dana izmirenja obaveza, zalihe - broj dana zadržavanja zaliha
  - Pokazatelji poslovanja (profitabilnost, zaduženost)
  Tehnike analize okruženja od značaja za poslovanje: SWOT i PEST analize
11.30h Kafe pauza
11.45h KREDITIRANJE
  Projekcija potrebnih sredstava kredita, na osnovu plana prodaje i izvršene analize poslovanja
  Izbor bankarskog proizvoda, na osnovu analize poslovanja i projekcije potrebnih sredstava (krediti, faktoring, forvard, lizing)
13.00h RUČAK u restoranu
14.00 SMANJENJE RIZIKA
  Izbor odgovarajućeg instrumenta obezbeđenja (menica, BG, LC, Standbay)
15.30 ODGOVORI NA PITANJA

CENA TRENINGA

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2020. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni: izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1106

DODATNE INFORMACIJE

Popunjen i overen PRIJAVNI LIST treba OBAVEZNO PONETI na trening

Prethodno PRIJAVNI LIST treba DOSTAVITI organizatoru najkasnije DVA DANA pre početka treninga na fax: 011/2658-850, 3067-668, 3067-658 ili e-mail: ipcbg@sezampro.rs

Organizator treninga: IPC- Informativno poslovni centar d.o.o., Beograd, tel. 011/3067-658, www.ipc.rs

Prijava