IPC online TRENING
24. mart 2021. godine

E-POSLOVANJE I PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO TRENINGA

 • 24. mart 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

 • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h ELEKTRONSKO POSLOVANJE (e-poslovanje)
 • - Šta je i koji su oblici e-poslovanja
  - Prednosti i rizici e-poslovanja
  - Interni akti i procedure kojima se uređuje e-poslovanje
  - Organizacija, nadležnosti i odgovornosti učesnika u elektronskoj komunikaciji (nivoi pristupa)
  - Rokovi i obaveznost primene elektronskog dokumenta
 • 10.45h PRIMENA I PREDNOSTI PRIMENE ELEKTRONSKOG DOKUMENTA
 • - Šta je elektronski dokument i da li je obavezno uvođenje elektronskog dokumenta
  - Koji su obavezni elementi elektronskog dokumenta
  - Razlika između elektronskog dokumenta i dokumenta poslatog e-poštom
  - Uslovi i način implementacije elektronskog dokumenta (tehnički preduslovi)
  - Izuzeci od primene elektronskog dokumenta (obaveza papirne forme)
  - Punovažnost i dokazna snaga elektronskog dokumenta
  - Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa vlasti i stranaka
  - Pouzdanost i način čuvanja elektronskog dokumenta
 • 11.45h Pauza
  12.00h ELEKTRONSKI POTPIS
 • - Pravni okvir i način upotrebe elektronskog potpisa
  - Sertifikacija i dobijanje elektronskog potpisa
  - Pravno dejstvo elektronskog potpisa
  - Kada nije moguće korišćenje elektronskog potpisa (obaveznost svojeručnog potpisa)
 • 12.45h ELEKTRONSKI DOKUMENTI U PRAKSI
 • • Vrste elektronskog dokumenta
     - Akti u poslovanju privrednih subjekata
     - Ugovori
     - Podnesci, molbe, zahtevi
     - Računovodstvene isprave (e-faktura, otpremnica i sl.)
  • Oblici i punovažnost elektronskih dokumenata po vrstama
  • Prijem, kontrola, dostava i potvrda prijema elektronskih dokumenata
  • Organizacija elektronskog delovodnika
  • Primeri elektronskih dokumenata - modeli dokumentacije
 • 13.30h SAMOSTALNA PROVERA ZNANJA (primeri iz prakse)
  (slanje e-mail-a sa pitanjima učesnicima)
    ODGOVORI na PITANJA

  KOTIZACIJA za online TRENING

  KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 5.700,00 din. + PDV
  CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Časopis Budžet) 9.700,00 din. + PDV

  Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1163


  Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 22. marta 2021. godine na:
  e-mail:
  info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658  Prijava