IPC TRENING

Izmene ZAKONA O PDV
Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU i novi ZAKON O REVIZIJI

MESTO I DATUM TRENINGA

 • PALIĆ, 21. oktobar 2019.
 • Velika Terasa

 • BEOGRAD, 31. oktobar 2019.
 • Hotel Palace, Topličin venac br. 23

 • NOVI SAD, 1. novembar 2019.
 • Hotel Putnik, Ilije Ognjanovića 24

PREDAVAČI na PALIĆU

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija
 • Boško Vidaković, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora

SATNICA TRENINGA na PALIĆU

 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.45h IZMENE ZAKONA O PDV i ostale novine u PORESKIM PROPISIMA
  • - Poreski tretman prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
  • - Utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka
  • - Ispravljanje pogrešno obračunatog PDV
  • - Poreska oslobođenja ...
  • - Izmene podzakonskih akata iz oblasti PDV
  • DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV
  • OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE u 2019. godini
 • 11.45h NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVO i NOVI ZAKON O REVIZIJA - primena od 1.1.2020. godine
  • PROMENE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU, UKLJUČUJUĆI I PROMENE KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu
 • 14.30-16h RUČAK u restoranu Mala gostiona

CENA TRENINGA na PALIĆU

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019/2020. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 6.500,00 din. + PDV
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 11.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1084

PREDAVAČI u BEOGRADU i NOVOM SADU

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA u BEOGRADU i NOVOM SADU

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.30h IZMENE ZAKONA O PDV i ostale novine u PORESKIM PROPISIMA
  • - Poreski tretman prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
  • - Utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka
  • - Ispravljanje pogrešno obračunatog PDV
  • - Poreska oslobođenja ...
  • - Izmene podzakonskih akata iz oblasti PDV
  • DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV
 • 11.30h NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVO i NOVI ZAKON O REVIZIJA - primena od 1.1.2020. godine
  • PROMENE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU, UKLJUČUJUĆI I PROMENE KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu
 • 13.45h RUČAK u restoranu hotela
 • 14.45h NOVINE I AKTUELNOSTI U OSTALIM PORESKIM PROPISIMA
  • OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE u 2019. godini

CENA TRENINGA u BEOGRADU i NOVOM SADU

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019/2020. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 8.500,00 din. + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike 14.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1084
Prijava