IPC TRENING

Izmene ZAKONA O PDV i izmena ostalih poreskih propisa
Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU i novi ZAKON O REVIZIJI - primena od 1. januara 2020.

MESTO I DATUM TRENINGA

 • BEOGRAD, 31. oktobar 2019.
 • Hotel Palace, Topličin venac br. 23

 • NOVI SAD, 1. novembar 2019.
 • Hotel Putnik, Ilije Ognjanovića 24

PREDAVAČI u BEOGRADU i NOVOM SADU

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija
 • Boško Vidaković, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA u BEOGRADU i NOVOM SADU

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.45h IZMENE ZAKONA O PDV
  • - Poreski tretman prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
  • - Utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka
  • - Ispravljanje pogrešno obračunatog PDV
  • - Poreska oslobođenja ...
  • - Izmene podzakonskih akata iz oblasti PDV
  • DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV
 • 11.20h Pauza
 • 11.40h NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU i NOVI ZAKON O REVIZIJA - primena od 1.1.2020. godine
  • PROMENE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU, UKLJUČUJUĆI I PROMENE KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu
 • 14.00h RUČAK u restoranu hotela
 • 14.50h NOVINE I AKTUELNOSTI U OSTALIM PORESKIM ZAKONIMA I PROPISIMA
  • IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
  • OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE u 2019. godini

CENA TRENINGA u BEOGRADU i NOVOM SADU

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019/2020. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 8.500,00 din. + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike 14.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1084
Prijava