IPC TRENING
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

MESTO I DATUM TRENINGA

  • BEOGRAD, 10. mart 2020. - Hotel MAJESTIC, Obilićev venac br. 28
  • NOVI SAD, 18. mart 2020. - Hotel PUTNIK, Ilije Ognjanovića br. 24

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
10.00h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
- Pragovi
- Određivanje procenjene vrednosti
- Podela nabavke u partije
- Komunikacija u postupku javne nabavke
- Portal javnih nabavki
- Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
- Vrste postupaka, tehnike i instrumenti u postupcima, posebni režimi nabavke
11.30h Pauza
11.50h - Plan javnih nabavki
- Konkursna dokumentacija
- Oglasi o javnoj nabavci
12.20h - Načela
- Izuzeci od primene zakona
- Centralizovane javne nabavke
- Računanje i određivanje rokova
13-14h RUČAK u hotelu
14.00h - Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
- Način dokazivanja ispunjenosti uslova
- Kriterijumi za dodelu ugovora
- Podnošenje, prijem i otvaranje ponuda
- Uslovi za dodelu ugovora, odluke u postupku javne nabavke
- Izvršenje i izmene ugovora
14.50h - Zaštita prava u postupcima javnih nabavki (naručilac/Republička komisija za zaštitu prava)
- Prekršajna odgovornost
15.30h - Odgovori na pitanja

CENA KOTIZACIJE

ZA IPC PRETPLATNIKE na KOMPLET specijalizovanih godišnjih izdanja za JAVNE NABAVKE (elektronski paketi IPC.JaN + časopis Pravnik) 9.700,00 din. + PDV
Puna cena treninga za ostale učesnike 14.700,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i Kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34   Poziv na broj: 1110
Prijava