Arhiva IPC online treninga

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 30. januar 2024. od 10h
 • 7. februar 2024. od 15h - repriza

TEMA:

 • NOVINE U ELEKTRONSKOM EVIDENTIRANJU OBRAČUNA PDV na SEF-u

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Dušica Radović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING - BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE na IPC GOLD PAKET za 2024. godinu ili pretplatnike na IPC PRIRUČNIK za Elektronsko FAKTURISANJE

Webinari

DATUM:

 • 23. jun 2023. od 10h
 • 7. jul 2023. od 10h i 17h
 • 27. jul 2023. od 10h
 • 9. avgust 2023. od 10h
 • 11. septembar 2023. od 10h
 • 12. septembar 2023. od 10h
 • 28. septembar 2023. od 10h
 • 5. oktobar 2023. od 10h

TEMA:

 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE i NOVI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING

Webinari

DATUM:

 • 6. jun 2023. od 10h

TEMA:

 • NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
  - NOVE OBAVEZE POSLODAVACA I PRIMENA U PRAKSI

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING - BESPLATNO za PRETPLATNIke na priručnik Zarade

Webinari

DATUM:

 • 11. april 2023. od 10h
 • 21. i 26. april 2023. od 10h (snimak)

TEMA:

 • OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA "FRILENSERA" i UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA za 2022. godinu

PREDAVAČ:

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 7. mart 2023. od 10h
 • 17. i 18 mart 2023. od 10h (snimak)

TEME:

 • UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2023. godinu za OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE
  Novi (izmenjeni) obrasci poreskih prijava: PPI-1, Prilog 1, Podprilog uz Prilog 1, Prilog 2

PREDAVAČ:

 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING - ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Treninzi

DATUM:

 • 6. februar 2023. od 10h
 • 8. februar 2023. od 10h (snimak)

TEME:

 • IZMENE PRAVILNIKA O PDV - primena od 1. februara
 • NOVINE u ELEKTRONSKIM FAKTURAMA i ELEKTRONSKOM EVIDENTIRANJU OBRAČUNA PDV-a

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING - ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Treninzi

DATUM:

 • 10. januar 2023. od 10h
 • 17, 18, 21, 23, 25. i 27. januar 2023. (snimak)

TEME:

 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. januara 2023.

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 29. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • NOVINE I OBRAČUN ZARADA I DRUGIH PRIHODA od 1. januara 2023. godine

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 23. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2022. godinu

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 21. decembar 2022. od 10h
 • 24. i 26. decembar 2022. (snimak)

TEME:

 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. januara 2023.

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

JEDINSTVENO - samo kod IPC-a
Online treninzi
održani u oktobru i novembru 2022. godine
koji su bili BESPLATNI za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 9. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
 • NOVA FISKALIZACIJA - nova praktična rešenja od 25.10.2022.

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 28. oktobar 2022. od 10h

TEME:

 • OBAVEZE POSLODAVCA KOD UPUĆIVANJA ZAPOSLENIH NA RAD U INOSTRANSTVO
 • ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

PREDAVAČI:

 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije


IPC online TRENING

Treninzi

DATUM:

 • 27. oktobar 2022. od 10h

TEME:

 • PRAKTIČNA PRIMENA PROPISA I UPUTSTAVA ZA UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ZARADA, NAKNADA I DRUGIH PRIHODA

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije