IPC DANI - PALIĆ, 18-20. maj - višednevno savetovanje

Visednevna savetovanja

TEME:

 • Elektronsko FAKTURISANJE i nova FISKALIZACIJA - Nova konačna izmenjena rešenja
  za praktičnu primenu
 • Finansijsko i poresko poslovanje
 • Pravno poslovanje i radni odnosi
 • Inspekcijska kontrola i postupanje D.R.I.
 • Poslovanje budžetskih korisnika
 • Poslovanje zdravstvenih ustanova

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA:

 • Palić, 18-20. maj.
Detaljnije Prijava za SAVETOVANJE

IPC DANI - PALIĆ, 18-20. maj - višednevno savetovanje za JAVNE NABAVKE

Visednevna savetovanja

TEMA:

 • Javne nabavke u praksi

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA:

 • Palić, 18-20. maj.
Detaljnije Prijava za SAVETOVANJE