IPC WEBINAR

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2020/21. godinu

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

REBALANS BUDŽETA I IZMENE FINANSIJSKIH PLANOVA za 2020. godinu

AKTUELNOSTI ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 4. novembar 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu I POPIS IMOVINE I OBAVEZA
  - Usaglašavanje potraživanja i obaveza (promena roka)
  - Odgovornosti pojedinih lica u postupku sprovođenja popisa
  - Popis imovine i obaveza sa modelima akata
  - Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
  - Kontrolna procedura za sprovođenje popisa
  - Evidencija javne imovine za korisnike javnih sredstava
  SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POPISA U BIBLIOTEKAMA (popis knjiga i bibliotečkog fonda)
  PORESKI TRETMAN RASHODA I MANJKOVA UTVRĐENIH POPISOM
  POPISNE LISTE VANBILANSNE EVIDENCIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA GODIŠNJEG POPISA
12.00h Pauza
12.15h FINANSIRANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA DO KRAJA 2020. GODINE
  - Rebalans budžeta za 2020. godinu
  - Izmene finansijskih planova za 2020. godinu
  - Preuzimanje obaveza za 2020. godinu
13.15h AKTUELNOSTI ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA
  - Donošenje i objava akata za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu
  - Obaveza uplate dobiti u budžete do 30. novembra od strane javnih preduzeća i agencija
13.45h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020/21. godinu i prvih 100 NEPRETPLATNIKA BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koji žele dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 21) 3.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1137


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 2. novembra 2020. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


VAŽNA NAPOMENA!!!
Ukoliko niste u mogućnosti da pratite uživo IPC.Webinar, ipak se prijavite na e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658 s obzirom da je za IPC PRETPLATNIKE obezbeđen snimak webinara.


Prijava