IPC WEBINAR
7. april 2021. od 10h

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE PREDUZETNIKA za 2020. godinu - rok 15.4.2021.

Webinar je namenjen:
Svima onima koji vode poslovne knjige preduzetnicima (knjigovodstvenim agencijama).

Cilj webinara:
Na IPC webinaru će se kroz predavanja i praktičnim prikazom specifičnih primera iz prakse omogućiti slušaocima da ovladaju tehnikama i procedurama za iskazivanje podataka u poreskom bilansu preduzetnika na Obrascu PB2 i sastavljanje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (Obrazac PPDG-1S).

U toku webinara biće predstavljena i mišljenja nadležnih institucija sa ciljem razrešenja spornih pitanja.

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 7. april 2021. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE PREDUZETNIKA

- Iskazivanje podataka u obrascima PB2 i PPDG-1S (preduzetnici) - rok za predaju 15.4.2021. godine
- Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava
- (Ne)priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja
- Usklađivanje ostalih rashoda i prihoda
- Sastavljanje izveštaja i iskazivanje podataka o transakcijama između povezanih lica
- Utvrđivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka
- Poreski podsticaji
- Utvrđivanje poreske osnovice i poreskih obaveza
 13.00h ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala časopis Revizor br. 4) 6.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1172


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 5. aprila 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava