IPC WEBINAR

FISKALNE POGODNOSTI, direktna davanja, aktuelnosti u PDV i izmene računovodstvene regulative

#PraksaIspredTeorije

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 18. maj 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a

TEME

10.00h PREDLOŽENE IZMENE RAČUNOVODSTVENIH PODZAKONSKIH AKATA
  1. Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  2. Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica
  3. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za druga pravna lica
  5. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
  6. Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
  7. ODGOVORI NA PITANJA
12.00h PRIMENA UREDBE O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA
  - Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i isplata neto zarada i naknada
  - Fiskalne pogodnosti i direktna davanja za preduzetnike
  - Gubitak prava na korišćenje fisklnih pogodnosti i direktnih davanja
  - Način isplate direktnih davanja privrednim subjektima
12.40h AKTUELNOSTI U PDV I OSTALIM PORESKIM PROPISIMA
  - PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade
  - Rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu
  - Utvrđivanje i plaćanje konačne poreske obaveze za porez na dobit pravnih lica za 2019. godinu i akontacija za 2020. godinu
  - Ostale aktuelnosti u poreskim propisima
13:15h KREDITI ZA LIKVIDNOST ZA PODRŠKU PRIVREDI - USLOVI KREDITIRANJA I NAČIN KORIŠĆENJA
  - Krediti preko Fonda za razvoj
  - Krediti preko poslovnih banaka uz garantnu šemu države
13:30h ORGANIZOVANJE RADA POSLODAVACA NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA
  - Obavljanje poslova van prostorija poslodavca, rad na daljinu i rad od kuće (ugovor, rešenje)
  - Godišnji odmor u 2020. godini nakon ukidanja vanrednog stanja
  - Plaćeno odsustvo bez krivice zaposlenog
  - Plaćeno odsustvo zbog naredbe nadležnog državnog organa/organa poslodavca
  - Prava zaposlenih roditelja sa decom mlađom od 12 godina i zaposlenih sa utvrđenim hroničnim oboljenjima
  - Uticaj smanjenja broja zaposlenih na gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja
14:00h ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. BESPLATNO
CENA za ostale učesnike Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopisi Revizor br. 11 i 12) 4.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1118
Prijava