IPC WEBINAR

SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU za PRIVREDNA DRUŠTVA

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2020. godinu

IZMENE ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 22. januar 2021. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h IZMENE ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA - primena od 1.1.2021. godine
  OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
11.00h NOVINE U OBRAČUNU ZARADA od 1. januara 2021. godine
11.20h Pauza
11.30 SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica
  - Novine u propisima o računovodstvu
  - Ispravka grešaka iz ranijih godina
  - Obračun i evidentiranje poslovnih transakcija u toku 2020. i sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2020. godine sa prikazom specifičnosti za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i druga pravna lica
  - Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja nadležnom organu i njihovo obelodanjivanje
  - Zaključak poslovnih knjiga
13.00h IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I PODZAKONSKIH AKATA - primena na sastavljanje poreskog bilansa za 2020. godinu
13.15h UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI PRAVNIH LICA i SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA i PORESKE PRIJAVE za 2020. godinu
  OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE
14.15h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 2-3/2021) 7.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1152


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 20. januara 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava