IPC WEBINAR

Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU za 2020. (rok 31. mart) - I i II deo

DATUM I MESTO WEBINARA

 • 10. mart 2020. - I deo / 24. mart - II deo - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 • ➣ ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA PRAKTIČNOM PRIMERU I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA BUDŽETSKE KORISNIKE
 • - Iskazivanje podataka u novom Obrascu PPI-1 sa pripadajućim Prilogom-2 u skladu sa Pravilnikom o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu;
 • - Unos podataka u predmetne obrasce u elekronskom obliku preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija;
 • - Iskazivanje podataka u specifičnim slučajevima
 • ➣ ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA PRAKTIČNOM PRIMERU I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA SVE OSTALE OBVEZNIKE
 • - Iskazivanje podataka u novom Obrascu PPI-1 sa pripadajućim OBRASCIMA u skladu sa Pravilnikom o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu;
 • - Unos podataka u predmetne obrasce u elekronskom obliku preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija;
 • - Iskazivanje podataka u specifičnim slučajevima:
       - kad poresku osnovicu čini vrednost objekta/objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta, za koje se porez za prvo tromesečje poreske godine utvrđuje za različit broj dana
       - kad se nepokretnost nalazi u više zona
       - kad je delom različite vrste u smislu člana 6a stav 1. Zakona o porezima na imovinu
 • ➣ AKTUELNA I SPECIFIČNA PITANJA
 • - Predmet oporezivanja - specifični slučajevi (kada na nepokretnosti pored prava svojine postoje i druga prava, zakup kao predmet oporezivanja...)
 • - Utvrđivanje poreske osnovice sa posebnim akcentom na fer vrednost kao osnovicu poreza na imovinu
 • - Ostala specifična pitanja

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. BESPLATNO
CENA za ostale učesnike Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala - časopis Revizor 4.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1116
Prijava