IPC WEBINAR

Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje POREZA NA DOBIT

OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

 • 26. mart 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČ

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 • - Iskazivanje podataka u novim obrascima PB1 i PDP (pravna lica)
 • - Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava
 • - (Ne)priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja
 • - Usklađivanje ostalih rashoda i prihosa
 • - Sastavljanje izveštaja i iskazivanje podataka o transakcijama između povezanih lica
 • - Utvrđivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka
 • - Poreski podsticaji
 • - Utvrđivanje poreske osnovice i poreskih obaveza
 • - Odgovori na pitanja iz PDV i ostalih poreskih propisa

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. BESPLATNO
CENA za ostale učesnike Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala - časopis Revizor 4.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1116
Prijava