Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za IPC WEBINAR
za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
26. januar 2022. godine

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021. godinu
za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Unesite podatke firme/ustanove